Dnevni red 56. sjednice Vlade FBiH

 • 21.05.2008.
 • Dnevni red:

  1.Verifikacija Zapisnika 55. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2.Nacrt zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  3.Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri utjecati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije Bosne i Hercegovine i šire, za koju urbanističku saglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja;
  4.Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o načinu izdavanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta;
  5.Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o vezanim i posebnim obrtima;
  6.Nacrt programa javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta IFAD 697 BA, za II kvartal 2008. godine;
  8.Prijedlog odluke o odobravnju sredstava sa podračuna broj: 338-690-22151630-22 evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva finansija/financija Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine;
  9.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za organizovanje Crans Montana Foruma u Bosni i Hercegovine;
  10.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za Agrokomerc d.d. Velika Kladuša;
  11.Prijedlog odluke o privremenom imenovanju Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o.;
  12.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora rudnika „Kreka“ u Tuzli, d.o.o. o imenovanju generalnog direktora;
  13.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru „ZRAK“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora;
  14.Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta „Transfer za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata;
  15.Prijedlog  odluke     o    davanju   saglasnosti   na   Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o učešću i finansiranju poslova eksproprijacije za izgradnju Sarajevske obilaznice;            
  16.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava „Transfer za odvikavanje od ovisnosti“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  17.Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje direktora i zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
  17.a.Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
  17.b.Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
  17.c.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora, zamjenika direktora i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  18.Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje;
  18.a.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje;
  19.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava „Transfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  20.Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava „Transfer Savezu logoraša BiH i partnerskim sudionicima – Projekt provedbe Odluke MSP, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  21.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji Fondazione „GESU MISERICORDIOSO“ Onlus Italija, Sassuolo (MO),Via Fossetta 37, za osnivanje predstavništva u FBiH;
  22. Strategija reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – Izvještaj o progresu u Federaciji BiH za 2007. godinu i prvi kvartal 2008. godine;
  23.Realizacija Sporazuma o izmirenju duga zaključenog između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i IFC-a;
  24.Pravila Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – davanje saglasnosti;
  25.Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar/siječanj – mart/ožujak 2008. godine;
  26.Informacija o stanju zaštite od požara u Federaciji Bosne i Hercegovine i poduzetim aktivnostima pred požarnu sezonu 2008. godine sa Prijedlogom zaključaka;
  27.Informacija o formiranju, opremanju i osposobljavanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
  28.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu;
  29. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
  30.Prijedlog Okvirnog programa II. EKO KAMPA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2008. sa Prijedlogom zaključaka;
  31.Prijedlog mjera za rješavanje pitanja maloljetničkog prijestupništva i utemeljenju odgojno-popravnog zavoda „Dabar“ Sanski Most kao odjeljenja Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću.