98. RJEŠENJE o imenovanju članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 24. stav (6) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19 i 1/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 327. sjednici, održanoj 04.08.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU ČLANOVA REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I


U Regulatornu komisiju za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, na mandatni period od pet godina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže slijedeće kandidate, i to:

1. Sanelu Pokrajčić, iz reda hrvatskog naroda,

2. Senada Aganovića, iz reda bošnjačkog naroda i

3. Vensana Pušonjića, iz reda srpskog naroda.

II


Na prijedlog članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz tačke I. ovog rješenja, prije upućivanja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na imenovanje, prethodnu saglasnost daju predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine.

III


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1189/2022
04. augusta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.