39. RJEŠENJE o konačnoj godišnjoj ocjeni rada zamjenika direktora Federalne uprave policije za 2021. godinu

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 57. stav (4) Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 308. sjednici, održanoj 17.03.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O KONAČNOJ GODIŠNJOJ OCJENI RADA ZAMJENIKA DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE ZA 2021. GODINU

1. Ensad Korman, zamjenik direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora Federalne uprave policije, ocjenjuje se konačnom godišnjom ocjenom rada "zadovoljava" za 2021. godinu.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 355/2022
17. marta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.