339. sjednica Vlade FBiH

 • 17.11.2022.
 • 339. sjednica Vlade FBiH

  Više od 2,5 miliona KM za uvezivanje radnog staža 188 radnika

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela dvije odluke kojim je za 188 radnika odobrila sredstava u ukupnom iznosu od 2.551.223,23 KM iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH za uvezivanje radnog staža.

  Prvom odlukom, u iznosu od 1.559.930,68 KM, obuhvaćena su 103 radnika privrednih preduzeća koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

  Od toga se 296.744,43 KM odnosi na 21 radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju, a 299.998,90 KM za 16 radnika Zraka d.d. Sarajevo. Iznos od 97.577,06 KM namijenjen je za uplatu doprinosa za četiri radnika Granita d.d. Jablanica, dok je za 13 radnika PS Vitezit d.o.o. Vitez - u stečaju odobreno 295.297,84 KM. Za 16 radnika KTK Visoko d.d. Visoko - u stečaju predviđeno je za ove namjene 142.742,57 KM, te za 16 radnika Binasa d.d. Bugojno iznos od 144.779,62 KM. Također, bit će uplaćeno i 282.790,26 KM za 17 radnika BNT - Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik.

  Druga odluka odnosi se na odobravanje 991.292,55 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja 85 radnika privatnih preduzeća i poduzetnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a radni staž im nije uplaćen.

  Od ukupnog iznosa, 336.464,72 KM je za uplatu doprinosa za 23 radnika Aluminija d.d. Mostar, a 37.326,48 KM za 14 radnika Krivaje mobel d.o.o. Zavidovići - u stečaju.

  S daljnjih 17.384,53 KM trebaju biti uplaćeni doprinosi za PIO za dva radnika Hidrotehnike d.o.o. Kladanj - u stečaju, a 358.202,30 KM za 28 radnika Fortune d.d. Gračanica - u stečaju.

  Za devet radnika Olimpa d.d. Gračanica odobreno je 141.584,95 KM, a za također devet radnika Metalno d.d. Zenica - u stečaju 100.329,57 KM.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima obuhvaćenim u obje odluke sklopiti ugovori o dodjeli dijela grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana.

  Nakon zaključenja ugovora, a u skladu sa dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva će biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO. Uplate će biti sukcesivne, onako kako korisnici budu dostavljali pisani dokaz od Federalnog zavoda PIO, da radnici za koje su tražena sredstva, mogu ostvariti pravo na penziju uplatom nedostajućih (odobrenih) sredstava.

  Porezna uprava FBiH zadužena je da, u okviru svojih nadležnosti, nakon uplate doprinosa, izvrši njihovo preknjiženje sa ID broja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na ID brojeve korisnika iz ovih odluka.

  Za realizaciju odluka zaduženi su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije te finansija, kao i Federalni zavod PIO i Porezna uprava FBiH.

  Informacija za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH

  Danas je usvojena informacija Interresorne radne grupe Vlade Federacije BiH za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH. Također, usvojen je Protokol za postupanje institucija u procesu rehabilitacije i reintegracije povratnika sa stranih ratišta i njihovih porodica u Federaciji BiH s pripadajućim Aneksima.

  U informaciji Interresorne radne grupe navedeno je, između ostalog, da je Vijeće ministara BiH 25.8.2022. godine donijelo Odluku o usvajanju Plana repatrijacije i Programa reintegracije, rehabilitacije i resocijalizacije državljana BiH, povratnika iz zona sukoba Sirije i Iraka. Plan repatrijacije uređuje pitanja bezbjednog, humanog i kontrolisanog povratka državljana BiH iz Sirije i Iraka, sigurnosne provjere, utvrđivanje identiteta i državljanstva lica obuhvaćenih repatrijacijom, pružanje diplomatsko-konzularne, pravne i humanitarne pomoći državljanima BiH. Program reintegracije, rehabilitacije i resocijalizacije za sve kategorije državljana BiH sadrži kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere sigurnosti, kao i mjere zdravstvene i socijalne zaštite, osiguranja pristupu obrazovanju, ekonomske podrške i zapošljavanja, pravne pomoći u lokalnoj zajednici i druge potrebne mjere. Sredstva za provođenje ovog plana i programa bit će osigurana iz budžeta nadležnih institucija u BiH i iz donatorskih sredstava.

  S ciljem osiguranja sigurnog, humanog i kontrolisanog povratka bh. državljana iz Sirije i Iraka, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u skladu s procedurama definiranim u „Protokolu o saradnji i načinu razmjene informacija za reintegraciju državljana BiH prihvaćenih po sporazumima o readmisiji“, stavilo na raspolaganje svoje kapacitete uspostavljene za potrebe prihvata naših državljana.

  Svrha Protokola je definiranje jedinstvenih principa, pravila i procedura po kojima nadležne institucije i službe u FBiH trebaju postupati, sarađivati i razmjenjivati informacije kada provode zajedničke mjere i aktivnosti usmjerene na rehabilitaciju i reintegraciju povratnika iz zona sukoba.

  Kako je, između ostalog, navedeno u Protokolu, s ciljem njegove realizacije Interresorna radna grupa inicira formiranje kantonalnih timova za koordinaciju, stručnu pomoć i nadzor, kao i pripadajućih lokalnih (općinskih) koordinacionih timova za prevenciju nasilnog ekstremizma i radikalizma, a kao nastavak privremenih lokalnih readmisijskih timova koji su formirani od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na osnovu „Protokola o saradnji i načinu razmjene informacija za reintegraciju državljana BiH prihvaćenih po sporazumima o readmisiji“.

  Ovim protokolom kreira se okruženje na nivou lokalne zajednice i u krugu porodice prihvata koje će doprinijeti djelotvornijem procesu reintegracije i rehabilitacije povratnika i njihovih porodica.

  Vlada je zaključkom zadužila ovu interresornu radnu grupu da poduzme aktivnosti u vezi usaglašavanja Akcionog plana Vlade FBiH za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH 2020-2025. sa usvojenom Strategijom Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021 - 2026. godine, kao i da nastavi aktivnosti u skladu sa zadacima iz Rješenja o imenovanju, te da distribuira Protokol nadležnim insitutucijama.

  Danas je dopunjeno i Rješenje o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH, a u vezi sa implementacijom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma. Tom dopunom, Vlada je u Interresornu radnu grupu za novog člana i to federalnog koordinatora zaduženog za poslove readmisije imenovala Ševku Palo.

  Skoro 600.000 KM iz federalnog budžeta za najbolje sportiste, trenere i klubove

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela 62 odluke o dodjeli nagrada sportistkinjama i sportistima, njihovim trenerima te sportskim klubovima za vrhunske rezultate ostvarene na domaćim i međunarodnim takmičenjima, u ukupnom iznosu od 585.250 KM.

  Ova odluka donesena je u skladu sa Uredbom o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima. Tako se današnjim odlukama iz federalnog budžeta novčano nagrađuje 76 sportistkinja i sportista, devet sportskih radnika i 11 sportskih udruženja.

  Inače, kako je Ministarstvo obrazložilo, današnje odluke su predložene na osnovu zahtjeva sportskih kolektiva podnesenih do 1. septembra. Naknadno će biti razmatrane i odluke po novim zahtjevima, a koje će obuhvatiti nagrađivanje najboljih sportskih rezultata za preostali dio godine.  

  Najveći ukupni iznos od 134.250 KM dodjeljuje se Plivačkom savezu Federacije BiH za šest novčanih nagrada namijenjenih Lani Pudar i njenim trenerima, za ostvarene izvrsne rezultate na takmičenjima. Od toga Lani Pudar pripada ukupno 89.500 KM, njenom treneru Damiru Đedoviću 38.250 KM, a trenerici Aleni Ćemalović 6.500 KM.

  U pojedinačnim iznosima, našoj najboljoj plivačici za osvojenu bronzanu medalju na Svjetskom seniorskom prvenstvu 2021. u Abu Dhabiju pripada nagrada od 10.000 KM, a njenoj trenerici Aleni Ćemalović 5.000 KM. Za oboreni seniorski državni rekord u disciplini 200m delfin na istom takmičenju Lani Pudar dodjeljuje se 3.000 KM, a trenerici Ćemalović 1.500 KM. Iznos od 3.000 KM dodjeljuje se Lani Pudar i za oboren seniorski državni rekord u disciplini 200m delfin na Svjetskom seniorskom prvenstvu 2022. u Budimpešti, a njenom treneru Damiru Đedoviću 1.500 KM. Nadalje, našoj plivačici za osvojene dvije zlatne medalje (200m i 50m delfin) i jednu srebrenu (100m delfin) na Evropskom juniorskom prvenstvu 2022. u Bukureštu pripada 27.500 KM, a treneru Đedoviću 13.750 KM, dok se za osvojene dvije zlatne medalje na Mediteranskim igrama 2022. u disciplinama 200m i 100m delfin nagrađuje sa ukupno 16.000 KM, a trener sa 8.000 KM. Konačno, za zlatnu medalju u disciplini 200m delfin i bronzanu na 100m delfin, koje je osvojila na Evropskom seniorskom prvenstvu 2022. u Rimu, Lani Pudar određuje se nagrada od 30.000 KM, a treneru Đedoviću 15.000 KM.

  Također, Plivačkom savezu Federacije BiH dodjeljuje se i 5.000 KM za uspjehe plivačice Iman Avdić i plivača Tarika Gušića. Naime, njih dvoje nagrađuju se kao državni prvaci BiH za 2022. godinu, sa po 2.500 KM.

  Odbojkaškom klubu invalida Fantomi iz Sarajeva za osvojeno prvo mjesto na Evropskom klupskom prvenstvu u sjedećoj odbojci u Noli (Italija) pripada ukupno 125.000 KM, od čega je za 12 sportista namijenjeno 120.000 KM, a treneru Ševki Nuhanoviću 5.000 KM. Ovom klubu pripada i 15.000 KM za osvojenu titulu prvaka BiH u Premijer ligi za sezonu 2021/2022.

  Veliki broj nagrada dodjeljuje se i Taekwondo klubu Novi Grad iz Sarajeva te njegovim članicama i članovima, a u ukupnom iznosu od 56.500 KM. Za osvojene titule državnih prvakinja i prvaka za 2022. godinu u različitim kategorijama, po 2.500 KM dobivaju Alen Čukurija, Irfan Čatović, David Marušić, Edna Abaspahić, Katarina Kraišnik, Nedžad Husić, Ibrahim Đonko i Džejla Makaš. Također, Nedžadu Husiću se dodjeljuje 15.000 KM, a njegovom treneru Harisu Husiću 7.500 KM za osvojenu srebrnu medalju na Evropskom seniorskom prvenstvu u Manchesteru. Ujedno, Taekwondo klub Novi Grad iz Sarajeva nagrađuje se dva puta sa po 7.000 KM za osvojene titule ekipnog prvaka BiH za 2022. godinu, i u ženskoj i u muškoj konkurenciji.

  Članici Taekwondo kluba Magone iz Livna Petri Ždero, članici Taekwondo kluba Mladost iz Sarajeva Dori Marušić i članici Taekwondo kluba Nur iz Kaknja Mejrem Fejzić pripadaju nagrade od po 2.500 KM za osvojene titule državnih prvakinja za 2022. godinu. 

  Ukupno 35.000 KM iz Budžeta Federacije, na osnovu današnjih Vladinih odluka, dodjeljuje se Judo klubu Bosna iz Sarajeva (dva puta po 7.000 KM), te njegovim članicama i članovima, koji su osvojili titule ekipnih prvaka BiH u obje konkurencije. To su nagrade od po 2.500 KM Mili Petrović, Anđeli Samardžić, Aleksandri Samardžić, Ahmedu Mulaliću, Toniju Miletiću i Kerimu Hasiću za osvojene titule prvakinja i prvaka BiH za 2022. godinu. Uz to, nagrada od ukupno 6.000 KM za osvajanje 3. mjesta na Mediteranskim igrama u Oranu pripada članu i treneru Judo kluba Bosna iz Sarajeva, odnoso 4.000 KM Toniju Miletiću, a 2.000 KM njegovom treneru Branislavu Crnogorcu.

  Također, za osvojeno 3. mjesto na istim mediteranskim igrama nagrada od 4.000 KM dodjeljuje se Anđeli Samardžić, kao članici Ženskog judo kluba Sarajevo, a njenoj trenerici Arijani Jahi 2.000 KM. Isti iznosi za osvojeno 3. mjesto na tom takmičenju pripadaju i članici Judo kluba Nippon iz Sarajeva Larisi Cerić (4.000 KM), te njenom treneru Branislavu Crnogorcu (2.000 KM).

  Udruženje Streljački klub Sarajevo, te njegove članice i trener nagrađuju se sa ukupno 21.000 KM. Dva puta po 7.000 KM pripada tom klubu za osvojene titule ekipnih prvaka BiH za muškarce i za žene u 2022. godini. Za oboren seniorski državni rekord u disciplini zračna puška ekipno 10m na Evropskom prvenstvu u Norveškoj streljašice Segmedina Bjelošević, Farah Onešćuk i Aida Arnautović dobivaju 3.000 KM, a njihov trener Nedžad Fazlija 1.500 KM. Također, članica ovog kluba Nejra Mehmedović nagrađuje se sa 2.500 za osvojenu titulu državnog prvaka za seniorke zračna puška za 2022. godinu.

  Odluke Vlade obuhvataju i novčane nagrade za atletičarke i atletičare koji su osvojili titule na Pojedinačnom prvenstvu BiH za seniorke i seniore u 2022. godini.

  Tako se članicama i članovima Atletskog kluba Sarajevo dodjeljuje ukupno 30.000 KM. Od toga, po 2.500 KM pripada Stefanu Ćukoviću (u disciplini 1500m), Abedinu Mujezinoviću (800m), Ajli Bašić  (disciplina kladivo), Samiru Viliću (kladivo), Neiri Hadžiahmetagić (skok s motkom), Dori Marić (skok u dalj), Neiri Bosnić (u disciplini 100m i 200m) i Medihi Salkić (bacanje diska). Sa 2.500 KM u disciplini štafeta 4x100m za žene iz ovog atletskog kluba nagrađuju se Neira Bosnić, Nedžada Ramić, Asija Frljak i Una Ban, a nagrada od 2.500 KM pripada i za štafetu 4x400m Samri Kožljak, Nedžadi Ramić, Asiji Frljak i Nudžejmi Šupuk. Članovi Atletskog kluba Sarajevo Mak Lomigora, Ivan Ivanković, Benjamin Bojanić i Egon Savić dobivaju 2.500 KM za štafetu 4x100m za muškarce, koliko i za 4x400m (muškarci) i to Mak Lomigora, Abedin Mujezinović, Stefan Ćuković i Egon Savić.

  Nadalje, članicama i članovima Atletskog kluba Sloboda - Tehnograd iz Tuzle za njihove uspjehe pripada ukupno 15.000 KM. Od toga, jednake nagrade od po 2.500 KM za ostvarene rezultate na Pojedinačnom prvenstvu BiH za seniorke i seniore u 2022. godini dobivaju Edhem Vikalo (titula državnog prvaka u disciplini 60m), Nejla Kamerić (osvojeno državno prvenstvo u disciplini brzo hodanje na 10.000m),  te Mahir Kurtalić (110m prepone), Hajrudin Vejzović (100m i 200m), Rusmir Malkočević (400m prepone) i Elma Hasanbašić (3.000m stipl).

  Članovima Atletskog kluba Zenica za uspjehe na ovom prvenstvu pripada ukupno 7.500 KM, odnosno po 2.500 KM Sedinu Heci (troskok), Mesudu Pezeru (bacanje kugle) i Dejanu Mileusniću (bacanje koplja). Za osvojene titule na Pojedinačnom prvenstvu BiH za seniorke i seniore nagrađuju se sa po 2.500 KM i Maša Garić (400m prepone i 100m prepone) i Samir Hodžić (skok uvis), oboje iz Atletskog kluba Novi Grad Sarajevo.

  Za titulu državnog prvaka na Prvenstvu BiH osvojenu u disciplini 3.000m dodjeljuje se 2.500 KM članu Atletskog kluba Doboj Istok iz Klokotnice Belmiru Mrkanoviću. Jednaki iznosi nagrada dodjeljuju se i Dijani Manđeralo iz Atletskog kluba Puls iz Tomislavgrada za osvojeno prvo mjesto i titulu državne prvakinje u disciplini na 10.000m na cesti, te Ani Dorotei Markić, članici Hrvatskog atletskog kluba Zrinjski iz Mostara, za osvojeno prvo mjesto i titulu državne prvakinje u disciplini troskok. Isti iznos pripada i Almi Hrnjić iz Udruženja Dečki u plavom iz Sarajeva za osvojeno državno prvenstvo BiH na 10.000m na stazi.

  Članicama i članovima Saveza dizača tegova BiH za njihove uspjehe pripada ukupno 18.000 KM. Tako se za oborene seniorske državne rekorde na Svjetskom juniorskom prvenstvu u dizanju tegova u Grčkoj sportistima Nejli Kalač i Farisu Duraku dodjeljuje po 3.000 KM, a njihovim trenerima Namiku Omeroviću i Harisu Duraku po 1.500 KM. Dizač tegova Mak Numić se za oboreni seniorski državni rekord na Evropskom prvenstvu u Tirani (Albanija) nagrađuje sa 3.000 KM, a trener Haris Durak sa 1.500 KM. Iste nagrade se za oboren seniorski državni rekord na Mediteranskim igrama Oran (Alžir) dodjeljuju i dizaču tegova Dini Smajiću, te njegovom treneru Harisu Duraku.

  Futsal clubu Mostar SG iz Mostara za osvojeno 1. mjesto u Premijer futsal ligi BiH u sezoni 2021/2022. dodjeljuje se 15.000 KM. Isti iznos iz federalnog budžeta pripada i Hrvatskom rukometnom klubu Grude za osvojenu titulu prvaka BiH u rukometu za žene u sezoni 2021/2022. Također, sa 15.000 KM nagrađuje se i SFK 2000 Sarajevo za osvojen naslov prvaka Premijer ženske lige BiH u sezoni 2021/2022. Ženski košarkaški klub Play Off iz Sarajeva dobiva 15.000 KM za titulu prvakinja BiH u sezoni 2021/2022.

  Bokserskom klubu Novi Grad iz Sarajeva za osvojenu titulu ekipnog prvaka Premijer lige BiH u olimpijskom boksu u ženskoj konkurenciji dodjeljuje se 7.000 KM. Isto toliko pripada i Stonoteniskom klubu Mladost iz Zenice kao ekipnom prvaku u muškoj konkurenciji. Također, sa 7.000 KM nagrađuje se Stonoteniski klub Spin 2012 iz Sarajeva, kao ekipni prvak BiH u Premijer ligi za žene, dok članici tog kluba iz Sarajeva Emini Hadžiahmetović pripada 2.500 KM za osvojen naslov Prvaka države u seniorskoj konkurenciji.

  I na kraju, po 2.500 KM dodjeljuje se Vedadu Kariću iz Biciklističkog kluba Rotacija - Spin iz Zenice za 1. mjesto na Državnom prvenstvu u Mountain Bike XCO, održanom u Ljubuškom, te prvaku BiH u brzom klizanju za 2022. godinu Tariku Omeroviću iz Saveza klizačkih sportova BiH.

  Sredstva utvrđena danas donesenim odlukama bit će isplaćena s budžetske pozicije „Transfer za sport od značaja za Federaciju“.

  Tri odluke o utvrđivanju javnog interesa za gradnju cestovne infrastrukture 

  Federalna vlada donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, tri odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju cestovne infrastrukture. Riječ je o dvije dionice autoceste na Koridoru Vc i brzoj cesti Prača – Goražde.

  Tako je Vlada utvrdila da je izgradnja dionice autoceste Mostar sjever - Mostar jug na Koridoru Vc, dužine 14,2 km od javnog interesa za FBiH.

  Donesena je i odluka kojom je utvrđeno da je izgradnja dionice autoceste Mostar jug - tunel Kvanj na Koridoru Vc, u dužini od 9,2 km, od javnog interesa za Federaciju BiH. Stupanjem ovih odluka na snagu, prestaju da važe prethodno donosene odluke o utvrđivanju javnog interesa za ove dionice, a radi rokova za postupke eksproprijacije.

  Također je obrazloženo da je završen postupak eksproprijacije na poddionici tunel Kvanj - Buna, dok na poddionici Mostar jug - Tunel Kvanj on nije okončan, jer je došlo do izmjene projektnog rješenja. Stoga je donošenje današnje odluke za ovu dionicu bilo potrebno radi omogućavanja pokretanja postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici. Na dionici autoceste Mostar sjever - Mostar jug potrebno je pokrenuti postupak eksproprijacije.

  Trećom odlukom je utvrđeno da je izgradnja brze ceste Prača - Goražde (Hrenovica - Hranjen - Goražde), u dužini od 18,4 km, kao dio cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda, od javnog interesa za Federaciju BiH.

  Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prve faze brze ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda, te je ovu odluku bilo potrebno donijeti radi propisanih rokova i pokretanja postupka eksproprijacije.

  Današnjim odlukama utvrđeno je i da je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovih infrastrukturnih objekata, te mu je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

  Sredstva za realizaciju odluka osigurat će JP Autoceste FBiH u skladu sa Trogodišnjim planom poslovanja za 2022 - 2024. godina.

  Odluke, zaključci, izvještaji

  Vlada je JP Autoceste FBiH, kao korisniku eksproprijacije, dozvolila ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjima Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj od 19.3.2021. i 13.5.2022. godine. Postupak eksproprijacije je vođen radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Putnikovo Brdo - Medakovo, nakon što je odlukom Vlade FBiH od 23.12.2019. godine utvrđen javni interes za izgradnju ove 8,5 km duge dionice.

  Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period od 1.7. do 30.9.2022. godine. Također, potvrdila je da su BH Telecom d.d. Sarajevo, JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar i JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dostavili izvještaje o radu svojih nadzornih odbora za isti period.

  Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju o pristupanju Bosne i Hercegovine Programu Evropske unije za jedinstveno tržište (Single Market Programme), te dala saglasnost na Nacrt međunarodnog ugovora između EU i BiH o učestvovanju naše zemlje u Programu jedinstvenog tržišta.

  Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog hidrometeorološkog zavoda o potrebi podrške za uspostavljanje Regionalnog WIGOS centra Svjetske meteorološke organizacije u BiH (RWC) kao dijela Integrisanog globalnog osmatračkog sistema Svjetske meteorološke organizacije.

  Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar-oktobar 2022. godine.

  Kadrovska rješenja

  Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva UNIS Group d.o.o. za donošenje odluke o imenovanju Mirsada Siručića za direktora ovog privrednog društva na mandatni period od četiri godine, a po okončanju konkursne procedure.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Adnan Mahmutović (Unis Ginex d.d. Goražde) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo).