339. sjednica Vlade FBiH

 • 17.11.2022.
 • 339. sjednica Vlade FBiH

  Више од 2,5 милиона КМ за увезивање радног стажа 188 радника

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, донијела двије одлуке којим је за 188 радника одобрила средстава у укупном износу од 2.551.223,23 КМ из овогодишњег Буџета ФБиХ за увезивање радног стажа.

  Првом одлуком, у износу од 1.559.930,68 КМ, обухваћена су 103 радника привредних предузећа који су стекли услове за одлазак у пензију, а није им уплаћен радни стаж.

  Од тога се 296.744,43 КМ односи на 21 радника ИП Криваја д.о.о. Завидовићи - у стечају, а 299.998,90 КМ за 16 радника Зрака д.д. Сарајево. Износ од 97.577,06 КМ намијењен је за уплату доприноса за четири радника Гранита д.д. Јабланица, док је за 13 радника ПС Витезит д.о.о. Витез - у стечају одобрено 295.297,84 КМ. За 16 радника КТК Високо д.д. Високо - у стечају предвиђено је за ове намјене 142.742,57 КМ, те за 16 радника Бинаса д.д. Бугојно износ од 144.779,62 КМ. Такођер, бит ће уплаћено и 282.790,26 КМ за 17 радника БНТ - Творница машина и хидраулике Нови Травник. 

  Друга одлука односи се на одобравање 991.292,55 КМ за уплату доприноса за ПИО/МИО у сврху пензионисања 85 радника приватних предузећа и подузетника који су стекли услове за одлазак у пензију, а радни стаж им није уплаћен.

  Од укупног износа, 336.464,72 КМ је за уплату доприноса за 23 радника Алуминија д.д. Мостар, а 37.326,48 КМ за 14 радника Криваје мобел д.о.о. Завидовићи - у стечају.

  С даљњих 17.384,53 КМ требају бити уплаћени доприноси за ПИО за два радника Хидротехнике д.о.о. Кладањ - у стечају, а 358.202,30 КМ за 28 радника Фортуне д.д. Грачаница - у стечају.

  За девет радника Олимпа д.д. Грачаница одобрено је 141.584,95 КМ, а за такођер девет радника Метално д.д. Зеница - у стечају 100.329,57 КМ. 

  Федерално министарство енергије, рударства и индустрије ће с корисницима обухваћеним у обје одлуке склопити уговори о додјели дијела грант средстава, с дефинисаним правима и обавезама уговорних страна.

  Након закључења уговора, а у складу са достављеним списковима запосленика који су стекли услове и остварили право за одлазак у пензију, средства ће бити уплаћена на рачун Федералног завода ПИО. Уплате ће бити сукцесивне, онако како корисници буду достављали писани доказ од Федералног завода ПИО, да радници за које су тражена средства, могу остварити право на пензију уплатом недостајућих (одобрених) средстава.

  Порезна управа ФБиХ задужена је да, у оквиру својих надлежности, након уплате доприноса, изврши њихово прекњижење са ИД броја Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, на ИД бројеве корисника из ових одлука.

  За реализацију одлука задужени су федерална министарства енергије, рударства и индустрије те финансија, као и Федерални завод ПИО и Порезна управа ФБиХ.

   Информација за израду и проведбу Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у ФБиХ

  Данас је усвојена информација Интерресорне радне групе Владе Федерације БиХ за израду и проведбу Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у ФБиХ. Такођер, усвојен је Протокол за поступање институција у процесу рехабилитације и реинтеграције повратника са страних ратишта и њихових породица у Федерацији БиХ с припадајућим Анексима.

  У информацији Интерресорне радне групе наведено је, између осталог, да је Вијеће министара БиХ 25.8.2022. године донијело Одлуку о усвајању Плана репатријације и Програма реинтеграције, рехабилитације и ресоцијализације држављана БиХ, повратника из зона сукоба Сирије и Ирака. План репатријације уређује питања безбједног, хуманог и контролисаног повратка држављана БиХ из Сирије и Ирака, сигурносне провјере, утврђивање идентитета и држављанства лица обухваћених репатријацијом, пружање дипломатско-конзуларне, правне и хуманитарне помоћи држављанима БиХ. Програм реинтеграције, рехабилитације и ресоцијализације за све категорије држављана БиХ садржи краткорочне, средњорочне и дугорочне мјере сигурности, као и мјере здравствене и социјалне заштите, осигурања приступу образовању, економске подршке и запошљавања, правне помоћи у локалној заједници и друге потребне мјере. Средства за провођење овог плана и програма бит ће осигурана из буџета надлежних институција у БиХ и из донаторских средстава.

  С циљем осигурања сигурног, хуманог и контролисаног повратка бх. држављана из Сирије и Ирака, Министарство за људска права и избјеглице БиХ је, у складу с процедурама дефинираним у „Протоколу о сарадњи и начину размјене информација за реинтеграцију држављана БиХ прихваћених по споразумима о реадмисији“, ставило на располагање своје капацитете успостављене за потребе прихвата наших држављана.

  Сврха Протокола је дефинирање јединствених принципа, правила и процедура по којима надлежне институције и службе у ФБиХ требају поступати, сарађивати и размјењивати информације када проводе заједничке мјере и активности усмјерене на рехабилитацију и реинтеграцију повратника из зона сукоба.

  Како је, између осталог, наведено у Протоколу, с циљем његове реализације Интерресорна радна група иницира формирање кантоналних тимова за координацију, стручну помоћ и надзор, као и припадајућих локалних (опћинских) координационих тимова за превенцију насилног екстремизма и радикализма, а као наставак привремених локалних реадмисијских тимова који су формирани од стране Министарства за људска права и избјеглице БиХ на основу „Протокола о сарадњи и начину размјене информација за реинтеграцију држављана БиХ прихваћених по споразумима о реадмисији“.

  Овим протоколом креира се окружење на нивоу локалне заједнице и у кругу породице прихвата које ће допринијети дјелотворнијем процесу реинтеграције и рехабилитације повратника и њихових породица.

  Влада је закључком задужила ову интерресорну радну групу да подузме активности у вези усаглашавања Акционог плана Владе ФБиХ за превенцију и борбу против тероризма у ФБиХ 2020-2025. са усвојеном Стратегијом Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма за период 2021 - 2026. године, као и да настави активности у складу са задацима из Рјешења о именовању, те да дистрибуира Протокол надлежним инситутуцијама.

  Данас је допуњено и Рјешење о именовању Интерресорне радне групе Владе ФБиХ за израду и провођење Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у Федерацији БиХ, а у вези са имплементацијом Стратегије Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма. Том допуном, Влада је у Интерресорну радну групу за новог члана и то федералног координатора задуженог за послове реадмисије именовала Шевку Пало.

  Скоро 600.000 КМ из федералног буџета за најбоље спортисте, тренере и клубове

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву, на приједлог Федералног министарства културе и спорта, донијела 62 одлуке о додјели награда спортисткињама и спортистима, њиховим тренерима те спортским клубовима за врхунске резултате остварене на домаћим и међународним такмичењима, у укупном износу од 585.250 КМ. 

  Ова одлука донесена је у складу са Уредбом о одређивању критерија за додјељивање награда спортистима, спортским радницима и спортским удружењима из ФБиХ за остварене врхунске спортске резултате на међународним такмичењима. Тако се данашњим одлукама из федералног буџета новчано награђује 76 спортисткиња и спортиста, девет спортских радника и 11 спортских удружења.

  Иначе, како је Министарство образложило, данашње одлуке су предложене на основу захтјева спортских колектива поднесених до 1. септембра. Накнадно ће бити разматране и одлуке по новим захтјевима, а које ће обухватити награђивање најбољих спортских резултата за преостали дио године.  

  Највећи укупни износ од 134.250 КМ додјељује се Пливачком савезу Федерације БиХ за шест новчаних награда намијењених Лани Пудар и њеним тренерима, за остварене изврсне резултате на такмичењима. Од тога Лани Пудар припада укупно 89.500 КМ, њеном тренеру Дамиру Ђедовићу 38.250 КМ, а тренерици Алени Ћемаловић 6.500 КМ.

  У појединачним износима, нашој најбољој пливачици за освојену бронзану медаљу на Свјетском сениорском првенству 2021. у Абу Дхабију припада награда од 10.000 КМ, а њеној тренерици Алени Ћемаловић 5.000 КМ. За оборени сениорски државни рекорд у дисциплини 200м делфин на истом такмичењу Лани Пудар додјељује се 3.000 КМ, а тренерици Ћемаловић 1.500 КМ. Износ од 3.000 КМ додјељује се Лани Пудар и за оборен сениорски државни рекорд у дисциплини 200м делфин на Свјетском сениорском првенству 2022. у Будимпешти, а њеном тренеру Дамиру Ђедовићу 1.500 КМ. Надаље, нашој пливачици за освојене двије златне медаље (200м и 50м делфин) и једну сребрену (100м делфин) на Европском јуниорском првенству 2022. у Букурешту припада 27.500 КМ, а тренеру Ђедовићу 13.750 КМ, док се за освојене двије златне медаље на Медитеранским играма 2022. у дисциплинама 200м и 100м делфин награђује са укупно 16.000 КМ, а тренер са 8.000 КМ. Коначно, за златну медаљу у дисциплини 200м делфин и бронзану на 100м делфин, које је освојила на Европском сениорском првенству 2022. у Риму, Лани Пудар одређује се награда од 30.000 КМ, а тренеру Ђедовићу 15.000 КМ.

  Такођер, Пливачком савезу Федерације БиХ додјељује се и 5.000 КМ за успјехе пливачице Иман Авдић и пливача Тарика Гушића. Наиме, њих двоје награђују се као државни прваци БиХ за 2022. годину, са по 2.500 КМ.

  Одбојкашком клубу инвалида Фантоми из Сарајева за освојено прво мјесто на Европском клупском првенству у сједећој одбојци у Ноли (Италија) припада укупно 125.000 КМ, од чега је за 12 спортиста намијењено 120.000 КМ, а тренеру Шевки Нухановићу 5.000 КМ. Овом клубу припада и 15.000 КМ за освојену титулу првака БиХ у Премијер лиги за сезону 2021/2022.

  Велики број награда додјељује се и Таекwондо клубу Нови Град из Сарајева те његовим чланицама и члановима, а у укупном износу од 56.500 КМ. За освојене титуле државних првакиња и првака за 2022. годину у различитим категоријама, по 2.500 КМ добивају Ален Чукурија, Ирфан Чатовић, Давид Марушић, Една Абаспахић, Катарина Краишник, Неџад Хусић, Ибрахим Ђонко и Џејла Макаш. Такођер, Неџаду Хусићу се додјељује 15.000 КМ, а његовом тренеру Харису Хусићу 7.500 КМ за освојену сребрну медаљу на Европском сениорском првенству у Манцхестеру. Уједно, Таекwондо клуб Нови Град из Сарајева награђује се два пута са по 7.000 КМ за освојене титуле екипног првака БиХ за 2022. годину, и у женској и у мушкој конкуренцији.

  Чланици Таекwондо клуба Магоне из Ливна Петри Ждеро, чланици Таекwондо клуба Младост из Сарајева Дори Марушић и чланици Таекwондо клуба Нур из Какња Мејрем Фејзић припадају награде од по 2.500 КМ за освојене титуле државних првакиња за 2022. годину. 

  Укупно 35.000 КМ из Буџета Федерације, на основу данашњих Владиних одлука, додјељује се Јудо клубу Босна из Сарајева (два пута по 7.000 КМ), те његовим чланицама и члановима, који су освојили титуле екипних првака БиХ у обје конкуренције. То су награде од по 2.500 КМ Мили Петровић, Анђели Самарџић, Александри Самарџић, Ахмеду Мулалићу, Тонију Милетићу и Кериму Хасићу за освојене титуле првакиња и првака БиХ за 2022. годину. Уз то, награда од укупно 6.000 КМ за освајање 3. мјеста на Медитеранским играма у Орану припада члану и тренеру Јудо клуба Босна из Сарајева, односо 4.000 КМ Тонију Милетићу, а 2.000 КМ његовом тренеру Браниславу Црногорцу.

  Такођер, за освојено 3. мјесто на истим медитеранским играма награда од 4.000 КМ додјељује се Анђели Самарџић, као чланици Женског јудо клуба Сарајево, а њеној тренерици Аријани Јахи 2.000 КМ. Исти износи за освојено 3. мјесто на том такмичењу припадају и чланици Јудо клуба Ниппон из Сарајева Лариси Церић (4.000 КМ), те њеном тренеру Браниславу Црногорцу (2.000 КМ).

  Удружење Стрељачки клуб Сарајево, те његове чланице и тренер награђују се са укупно 21.000 КМ. Два пута по 7.000 КМ припада том клубу за освојене титуле екипних првака БиХ за мушкарце и за жене у 2022. години. За оборен сениорски државни рекорд у дисциплини зрачна пушка екипно 10м на Европском првенству у Норвешкој стрељашице Сегмедина Бјелошевић, Фарах Онешћук и Аида Арнаутовић добивају 3.000 КМ, а њихов тренер Неџад Фазлија 1.500 КМ. Такођер, чланица овог клуба Нејра Мехмедовић награђује се са 2.500 за освојену титулу државног првака за сениорке зрачна пушка за 2022. годину. 

  Одлуке Владе обухватају и новчане награде за атлетичарке и атлетичаре који су освојили титуле на Појединачном првенству БиХ за сениорке и сениоре у 2022. години.

  Тако се чланицама и члановима Атлетског клуба Сарајево додјељује укупно 30.000 КМ. Од тога, по 2.500 КМ припада Стефану Ћуковићу (у дисциплини 1500м), Абедину Мујезиновићу (800м), Ајли Башић  (дисциплина кладиво), Самиру Вилићу (кладиво), Неири Хаџиахметагић (скок с мотком), Дори Марић (скок у даљ), Неири Боснић (у дисциплини 100м и 200м) и Медихи Салкић (бацање диска). Са 2.500 КМ у дисциплини штафета 4x100м за жене из овог атлетског клуба награђују се Неира Боснић, Неџада Рамић, Асија Фрљак и Уна Бан, а награда од 2.500 КМ припада и за штафету 4x400м Самри Кожљак, Неџади Рамић, Асији Фрљак и Нуџејми Шупук. Чланови Атлетског клуба Сарајево Мак Ломигора, Иван Иванковић, Бењамин Бојанић и Егон Савић добивају 2.500 КМ за штафету 4x100м за мушкарце, колико и за 4x400м (мушкарци) и то Мак Ломигора, Абедин Мујезиновић, Стефан Ћуковић и Егон Савић.

  Надаље, чланицама и члановима Атлетског клуба Слобода - Техноград из Тузле за њихове успјехе припада укупно 15.000 КМ. Од тога, једнаке награде од по 2.500 КМ за остварене резултате на Појединачном првенству БиХ за сениорке и сениоре у 2022. години добивају Едхем Викало (титула државног првака у дисциплини 60м), Нејла Камерић (освојено државно првенство у дисциплини брзо ходање на 10.000м),  те Махир Курталић (110м препоне), Хајрудин Вејзовић (100м и 200м), Русмир Малкочевић (400м препоне) и Елма Хасанбашић (3.000м стипл).

  Члановима Атлетског клуба Зеница за успјехе на овом првенству припада укупно 7.500 КМ, односно по 2.500 КМ Седину Хеци (троскок), Месуду Пезеру (бацање кугле) и Дејану Милеуснићу (бацање копља). За освојене титуле на Појединачном првенству БиХ за сениорке и сениоре награђују се са по 2.500 КМ и Маша Гарић (400м препоне и 100м препоне) и Самир Хоџић (скок увис), обоје из Атлетског клуба Нови Град Сарајево.

  За титулу државног првака на Првенству БиХ освојену у дисциплини 3.000м додјељује се 2.500 КМ члану Атлетског клуба Добој Исток из Клокотнице Белмиру Мркановићу. Једнаки износи награда додјељују се и Дијани Манђерало из Атлетског клуба Пулс из Томиславграда за освојено прво мјесто и титулу државне првакиње у дисциплини на 10.000м на цести, те Ани Доротеи Маркић, чланици Хрватског атлетског клуба Зрињски из Мостара, за освојено прво мјесто и титулу државне првакиње у дисциплини троскок. Исти износ припада и Алми Хрњић из Удружења Дечки у плавом из Сарајева за освојено државно првенство БиХ на 10.000м на стази.

  Чланицама и члановима Савеза дизача тегова БиХ за њихове успјехе припада укупно 18.000 КМ. Тако се за оборене сениорске државне рекорде на Свјетском јуниорском првенству у дизању тегова у Грчкој спортистима Нејли Калач и Фарису Дураку додјељује по 3.000 КМ, а њиховим тренерима Намику Омеровићу и Харису Дураку по 1.500 КМ. Дизач тегова Мак Нумић се за оборени сениорски државни рекорд на Европском првенству у Тирани (Албанија) награђује са 3.000 КМ, а тренер Харис Дурак са 1.500 КМ. Исте награде се за оборен сениорски државни рекорд на Медитеранским играма Оран (Алжир) додјељују и дизачу тегова Дини Смајићу, те његовом тренеру Харису Дураку.

  Футсал цлубу Мостар СГ из Мостара за освојено 1. мјесто у Премијер футсал лиги БиХ у сезони 2021/2022. додјељује се 15.000 КМ. Исти износ из федералног буџета припада и Хрватском рукометном клубу Груде за освојену титулу првака БиХ у рукомету за жене у сезони 2021/2022. Такођер, са 15.000 КМ награђује се и СФК 2000 Сарајево за освојен наслов првака Премијер женске лиге БиХ у сезони 2021/2022. Женски кошаркашки клуб Плаy Офф из Сарајева добива 15.000 КМ за титулу првакиња БиХ у сезони 2021/2022.

  Боксерском клубу Нови Град из Сарајева за освојену титулу екипног првака Премијер лиге БиХ у олимпијском боксу у женској конкуренцији додјељује се 7.000 КМ. Исто толико припада и Стонотениском клубу Младост из Зенице као екипном прваку у мушкој конкуренцији. Такођер, са 7.000 КМ награђује се Стонотениски клуб Спин 2012 из Сарајева, као екипни првак БиХ у Премијер лиги за жене, док чланици тог клуба из Сарајева Емини Хаџиахметовић припада 2.500 КМ за освојен наслов Првака државе у сениорској конкуренцији.

  И на крају, по 2.500 КМ додјељује се Ведаду Карићу из Бициклистичког клуба Ротација - Спин из Зенице за 1. мјесто на Државном првенству у Моунтаин Бике XЦО, одржаном у Љубушком, те прваку БиХ у брзом клизању за 2022. годину Тарику Омеровићу из Савеза клизачких спортова БиХ.

  Средства утврђена данас донесеним одлукама бит ће исплаћена с буџетске позиције „Трансфер за спорт од значаја за Федерацију“.

  Три одлуке о утврђивању јавног интереса за градњу цестовне инфраструктуре

  Федерална влада донијела је, на приједлог Федералног министарства промета и комуникација, три одлуке о утврђивању јавног интереса за изградњу цестовне инфраструктуре. Ријеч је о двије дионице аутоцесте на Коридору Вц и брзој цести Прача – Горажде.

  Тако је Влада утврдила да је изградња дионице аутоцесте Мостар сјевер - Мостар југ на Коридору Вц, дужине 14,2 км од јавног интереса за ФБиХ. 

  Донесена је и одлука којом је утврђено да је изградња дионице аутоцесте Мостар југ - тунел Квањ на Коридору Вц, у дужини од 9,2 км, од јавног интереса за Федерацију БиХ. Ступањем ових одлука на снагу, престају да важе претходно доносене одлуке о утврђивању јавног интереса за ове дионице, а ради рокова за поступке експропријације.

  Такођер је образложено да је завршен поступак експропријације на поддионици тунел Квањ - Буна, док на поддионици Мостар југ - Тунел Квањ он није окончан, јер је дошло до измјене пројектног рјешења. Стога је доношење данашње одлуке за ову дионицу било потребно ради омогућавања покретања поступка експропријације некретнина на овој дионици, што је уједно и предуслов за реализацију пројекта изградње аутоцесте на овој дионици. На дионици аутоцесте Мостар сјевер - Мостар југ потребно је покренути поступак експропријације.

  Трећом одлуком је утврђено да је изградња брзе цесте Прача - Горажде (Хреновица - Храњен - Горажде), у дужини од 18,4 км, као дио цестовног повезивања Сарајева и Горажда, од јавног интереса за Федерацију БиХ.

  Ступањем на снагу ове, престаје да важи Одлука о утврђивању јавног интереса за изградњу прве фазе брзе цесте с циљем цестовног повезивања Сарајева и Горажда, те је ову одлуку било потребно донијети ради прописаних рокова и покретања поступка експропријације.

  Данашњим одлукама утврђено је и да је ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар корисник експропријације некретнина потребних за изградњу ових инфраструктурних објеката, те му је наложено да покрене поступак експропријације некретнина.

  Средства за реализацију одлука осигурат ће ЈП Аутоцесте ФБиХ у складу са Трогодишњим планом пословања за 2022 - 2024. година.

  Одлуке, закључци, извјештаји

  Влада је ЈП Аутоцесте ФБиХ, као кориснику експропријације, дозволила улазак у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине потпуно експроприсане рјешењима Службе за катастар, урбанизам и имовинско-правне послове Опћине Тешањ од 19.3.2021. и 13.5.2022. године. Поступак експропријације је вођен ради изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Путниково Брдо - Медаково, након што је одлуком Владе ФБиХ од 23.12.2019. године утврђен јавни интерес за изградњу ове 8,5 км дуге дионице.

  Федерална влада је усвојила извјештај о раду Надзорног одбора Сарајево-осигурања д.д. Сарајево за период од 1.7. до 30.9.2022. године. Такођер, потврдила је да су БХ Телецом д.д. Сарајево, ЈП Хрватске Телекомуникације д.д. Мостар и ЈП Међународни аеродром Сарајево д.о.о. Сарајево доставили извјештаје о раду својих надзорних одбора за исти период.

  Влада Федерације БиХ усвојила је информацију о приступању Босне и Херцеговине Програму Европске уније за јединствено тржиште (Сингле Маркет Программе), те дала сагласност на Нацрт међународног уговора између ЕУ и БиХ о учествовању наше земље у Програму јединственог тржишта.

  Влада ФБиХ је прихватила информацију Федералног хидрометеоролошког завода о потреби подршке за успостављање Регионалног WИГОС центра Свјетске метеоролошке организације у БиХ (РWЦ) као дијела Интегрисаног глобалног осматрачког система Свјетске метеоролошке организације.

  Влада се упознала са информацијом о реализацији својих закључака за период јануар-октобар 2022. године.

  Кадровска рјешења

  Дата је претходна сагласност Надзорном одбору привредног друштва УНИС Гроуп д.о.о. за доношење одлуке о именовању Мирсада Сиручића за директора овог привредног друштва на мандатни период од четири године, а по окончању конкурсне процедуре.

  За учешће у раду и одлучивању на предстојећим скупштинама привредних друштава данас су опуномоћени Аднан Махмутовић (Унис Гинеx д.д. Горажде) и Амадео Мандић (ЈП Међународни аеродром Сарајево д.о.о. Сарајево).