Уред Владе Федерације БиХ за односе с јавношћу

Директорица: др.сци. Самира Демировић

Е-маилinfo@fbihvlada.gov.ba

Дјелокруг


Уред обавља сљедеће послове:

а) израду стратегије односа с јавношћу Владе Федерације са правцима, намјерама, циљевима и начином управљања Владиним комуникацијама;
б) израду годишњих акционих комуникацијских планова Владе Федерације;
ц) континуирано и планско успостављање комуникације с јавношћу давањем тачних информација ради правовременог и објективног информисања јавности о функцији, улози и активностима Владе Федерације;
д) успостављање комуникацијских стандарда и упутстава за онлине комуникацију с циљем остваривања двосмјерне комуникације и већег степена споразумијевања и сарадње с јавношћу;
е) обавјештавање домаће и стране јавности о раду и политикама Владе Федерације, премијера, замјеника премијера, министара, односно министарстава, путем припремања и достављања саопћења за јавност, најава, обавијести и других информативних материјала, организирања пресс конференција и по потреби акредитирања новинара за праћење рада Владе Федерације и одређених манифестација на подручју Федерације Босне и Херцеговине;
ф) организовање медијског праћења рада Владе Федерације;
г) организовање медијских кампања и догађаја у циљу промовирања развојних и других пројеката Владе Федерације;
х) организовање медијских и јавних наступа премијера и замјеника премијера те чланова Владе Федерације;
и) припремање и давање одговора и информација на питања новинара;
ј) праћење и анализа медијских објава о раду Владе Федерације, те информирање Владе Федерације о садржају и стајалиштима медија и јавности;
к) управљање свим комуникацијским каналима Владе Федерације на интернету (њеб сите- у и службеним рачунима на друштвеним мрежама), те редовно прикупљање, обрада и пласирање садржаја на службеним комуникацијским каналима Владе Федерације;
л) обезбјеђивање сталног администрирања њеб сите-а Владе Федерације, као и других службених комуникацијских канала на друштвеним мрежама Владе Федерације;
м) развој и обликовање мултимедијалних садржаја (фото, аудио и видео материјали) за комуникацију с јавности;
н) јачање интерне комуникације у Влади Федерације, те координација односа с јавношћу са федералним органима и управним организацијама и њиховим службеницима за односе с јавношћу, у циљу обезбјеђења доступности и управљања информацијама, као и догађајима који су везани за послове комуницирања;
о) припремање и давање одговора и информација на питања грађана, у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 32/01 и 48/11);
п) праћење провођења закона и других прописа из области информирања и односа са јавношћу;
р) стручно-оперативне и друге послове које Уреду, у складу са ђелокругом, повјери Влада Федерације или премијер Федерације Босне и Херцеговине.

 

Основни документи који регулишу рад


  • Уредба о Уреду Владе Федерације Босне и Херцеговине за односе с јавношћу ("Службене новине Федерације БиХ" - број 73/20)
  • Одлука о њеб страници и онлине каналима Владе Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ"-  број 14/22)
  • Правилник о унутрашњој организацији Уреда Владе Федерације Босне и Херцеговине за односе с јавношћу
  • Правилник о платама и накнадама државних службеника и намјештеника
  • Правилник о радним односима државних службеника и намјештеника