Уред за сарадњу и заступање пред Уставним судом Босне и Херцеговине

 • 30.12.2021.
 • Директорица: мр. Мелиха Мујезиновић Катана

  ДИРЕКТОРИЦА: мр. Мелиха Мујезиновић Катана

  Тел: ++ 387 33 650 – 143
  Фаx: ++ 387 33 650 – 094
  Емаил: uszfbih@fbihvlada.gov.ba

  Организацијска структура

  • Сектор за сарадњу и извршење одлука судова
  • Сектор за правне послове

   

  Дјелокруг

  Уред за сарадњу и заступање пред Уставним судом Босне и Херцеговине обавља слиједеће послове:

  • заступање Федерације Босне и Херцеговине пред Уставним судом Босне и Херцеговине, пружање релевантних информација Уставном суду Босне и Херцеговине и сарадња с њим,
  • стара се о провођењу одлука Дома за људска права, Комисије за људска права и Уставног суда Босне и Херцеговине,
  • сарађује са Агентом Вијећа министара Босне и Херцеговине пред Европским судом за људска права у предметима који се односе на Федерацију Босне и Херцеговине и стара се о провођењу тих одлука,
  • стара се о извршењу коначних и обвезујућих пресуда судова у Федерацији Босне и Херцеговине;
  • оперативне проведбе и праћења извршења гаранција Владе Федерације Босне и Херцеговине у вези са привременим пуштањем на слободу оптужених пред Међународним трибуналом за гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права и друге послове по захтјеву овог суда.