Valjanim argumentima protiv tužbe

  • 19.10.2007.
  • Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa federalnim pravobraniteljem Augustom Janičekom i direktorom i zamjenikom direktora Federalnog zavoda za MIO Nadirom Kovačevićem i Ivanom Rogićem o tijeku sudskog postupka u tužbi Fonda za penzijsko-invalidskog Republike Srpske protiv Federalnog zavoda MIO.

    Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa federalnim pravobraniteljem Augustom Janičekom i direktorom i zamjenikom direktora Federalnog zavoda za MIO Nadirom Kovačevićem i Ivanom Rogićem o tijeku sudskog postupka u tužbi Fonda za penzijsko-invalidskog Republike Srpske protiv Federalnog zavoda MIO. Tužbom se traži da Federalni zavod za MIO preuzme isplatu mirovina za oko 38.000 korisnika koji su ostvarili pravo na mirovinu do 30.4.1992. godine na teritoriji sadašnje Federacije BiH i odštetu za dosadašnje isplate u iznosu oko 170 miliona konvertibilnih maraka.

    Direktor Federalnog zavoda za MIO Nadir Kovačević je izvijestio ministra Jelečevića da su angažirali respektabilan odvjetnički tim i svoje eksperte i pripremili valjane argumente kojima se pobija tužba. Ključni argument je sporazum dva fonda iz 2000. godine o načinu razgraničenja obveza nosilaca osiguranja koji se i danas primjenjuje.

    - Kako se radi o pitanju od izuzetnog značaja za financijsku stabilnost mirovinsko- invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, u spor će se uključiti i Federalno pravobraniteljstvo - izvijestio je August Janiček.

    Dr. Jelečević pozitivno je ocijenio dosadašnju angažiranost u ovom sudskom sporu do kojeg nije trebalo doći. Na žalost, opredjeljenje da se pitanja međuentitetskih mirovina i zajedničke mirovinske politike rješavaju dogovorom, ovim sudskim procesom je zaustavljeno - saopćeno je iz kabineta federalnog ministra rada i socijale politike.