Terzo: Vlada FBiH obezbijedila sredstva za realizaciju zakonskih prava branilačke populacije

 • 30.07.2022.
 • Terzo: Vlada FBiH obezbijedila sredstva za realizaciju zakonskih prava branilačke populacije

  Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo izjavio je za Fenu da je Vlada FBiH obezbijedila dovoljno sredstava za realizaciju zakonskih prava branilačke populacije.

  - Ono što bih izdvojio je da branilačka populacija više ne zavisi od dobre volje bilo koga ko sjedi u Vladi FBiH, jer su zakonska rješenja omogućila njihove statuse, usklađivanje, odnosno uvećanje naknada svake godine. Također, želim istaći da će ovo ministarstvo nastaviti saradnju sa udruženjima/udrugama, savezima, organizacijama na daljem unaprijeđenju statusa populacije kroz obezbjeđenje sredstava, realizaciju istih kroz transfere i ako bude potrebe opet raditi na izmjenama zakona - istakao je Terzo i dodao da je najbitnije da se razgovara i da se ono što se dogovori i provodi.

  Ocijenio je 2022. godinu kao jednu od uspješnijih godina od kada postoji Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  - Razlog je izmjena seta zakona kojim su uvećana i proširena prava branilačkih kategorija (korisnici lične i porodične invalidnine, dobitnici ratnih priznanja i demobilisani borci), te data dodatna sigurnost u redovan rast naknada lične i porodične invalidnine, te dobitnika najvećih ratnih priznanja - kazao je Terzo.

  Pojasnio je da će akcenat u narednom periodu i programi pomoći biti na osiguranju dostignutog obima prava i pravičan status boračke populacije u skladu s njihovim potrebama i realnim mogućnostima društva, kroz pravičnu kategorizaciju i materijalno osiguranje porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobiliziranih boraca, pomoć u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije, kao i realizacija nabavke automobila za RVI 100 I grupe.

  Također tu je i sufinansiranje troškova liječenja branilačke populacije, sufinansiranje troškova dženaza i sahrana, pomoć u pružanju pravne pomoći branilačkoj populaciji, trajno očuvanje vrijednosti proizašlih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata kroz materijalnu podršku projekata izrade monografija jedinica OS RBiH i drugih izdavačkih projekata vezanih za odbranu RBiH, nastavak aktivnosti na izgradnji, uređenju i održavanju spomen-obilježja i mezarja šehida i poginulih branilaca, te dostojanstveno obilježavanje najznačajnijih datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, pomoć u realizaciji projekata logoraša, kao i donošenje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog interesa.

  Također, Terzo je dodao da se budžetom planiraju namjenska sredstva koja imaju za cilj trajno očuvanje vrijednosti proizašlih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata kroz materijalnu podršku projekata izrade monografija jedinica OS RBiH i drugih izdavačkih projekata vezanih za odbranu RBiH.

  U toku je Manifestacija “Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2022” za koju Terzo ističe da je jedinstven događaj u BiH koji ima nekoliko ključno važnih aspekata.