Sutra konferencija za medije Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

  • 20.06.2022.
  • Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom obavještava da će sutra (utorak, 21. juna/lipnja 2022. godine) u 12:15 sati u hotelu Monti na Igmanu, biti održana konferencija za medije povodom skupova o izazovima i izradi strategije o oduzimanju nezakonito stečene imovine, u saradnji sa United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

    Naime, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa UNODC-om organizuje dva okrugla stola koji se održavaju danas i sutra u hotelu Monti na Igmanu. Tema prvog okruglog stola je „Izazovi kod oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH”, a drugog „Izrada prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BiH i Akcionog plana za njeno izvršenje”.

    Na press konferenciji medijima će se obratiti direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić, glavni federalni tužitelj Federalnog tužilaštva FBiH Munib Halilović, te specijalista za usaglašavanje sudske prakse pri Vrhovnom kasacionom sudu Republike Srbije Milan Bajić.

    Molimo da medijski pratite ovaj događaj!