Strategija o unapređenju položaja starijih osoba

 • 06.06.2017.
 • U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u Sarajevu su održane javne konsultacije o Nacrtu strategije o unapređenju položaja starijih osoba u Federaciji BiH (2017-2027).  U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u Sarajevu su održane javne konsultacije o Nacrtu strategije o unapređenju položaja starijih osoba u Federaciji BiH (2017-2027).
   
  Učestvujući na ovom skupu, federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je, u uvodnom obraćanju, istakao da demografsko starenje predstavlja jedan od najznačajnijih procesa koji obilježava stanovništvo i razvijenih i zemalja u razvoju. Kao prirodan i normalan proces, starenje ne može biti nazvano negativnim, ali ipak ima negativne posljedice na demografski i privredni razvoj svake zemlje.
   
  Posebno je istaknuto da, u demografskom pogledu, proces starenja negativno utiče na ukupno kretanje i strukturu stanovništva, a u privredno-ekonomskom na smanjenje broja stanovnika u radnoj dobi, te na stepen aktivnosti ukupnog stanovništva.
   


  Uvažavajući to, kao i činjenicu da je Bosna i Hercegovine potpisinica Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju i revidirane Evropske socijalne povelje, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, u saradnji s drugim relevantnim institucijama i organizacijama, a uz pomoć Populacijskog fonda UN-a (UNFPA) i Odjeljenja za ekonomska i socijalna pitanja Sekretarijata UN-a (UN DESA), pripremilo Strategiju o unapređenju položaja starijih osoba u FBiH, čiji će Nacrt u narednih nekoliko dana biti predstavaljan najširoj javnosti.
   
  Osnovni zadaci Strategije su smanjenje unapređenje zdravlja starijih osoba, pristup javnim ustanovama i prijevozu, unapređenje pružanja socijalnih usluga, povećanje svijesti starijih osoba o njihovim pravima, ali i drugih pripadnika društva o potrebama starijih osoba, smanjenje nasilja nad ovom populacijom i unapređenje njenog aktivnog sudjelovanja u životu lokalne zajednice.
   
  Cilj konsultacija je dolazak do kvalitetnog strateškog dokumenta koji će se na sveobuhvatan način pokušati uhvatiti u koštac s problemima starijih osoba koje žive na području Federacije BiH. Stoga su svi zainteresovani pozvani da se aktivno uključe u cjelokupni proces javnih konsultacija i kroz komentare i sugestije daju doprinos sačinjavanju Strategije prije nego što bude upućena u proceduru usvajanja, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.