Sindikat i poslodavci potpisali kolektivni ugovor u oblasti prometa

 • 25.09.2007.
 • Danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritoriju Federacije BiH.

  Danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritoriju Federacije BiH.

  Riječ je o Ugovoru koji je, u ime Vlade FBiH, potpisao federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović, predsjednik Grupacije poslodavaca u oblasti prometa u FBiH unutar Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević i predsjednik Sindikata prometa u FBiH Bejto Kačar.

  Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obaveze ugovornih strana o zaključenju ugovora o radu, uslovima rada, radnom vremenu, izvršenju radnih zadataka i isplatama plaća, dodataka i naknada za rad od strane poslodavca prema zaposlenicima.

  Najniža bruto radna satnica koju je dužan isplatiti poslodavac zaposlenicima, prema ovom kolektivnom, ugovoru iznosi tri KM, a u neto iznosu 1,775 maraka. Odnos između najniže i najviše vrednovanih poslova je 1:3, s tim da se plaće usklađuju ako troškovi života porastu za najmanje 5 posto.

  Pored toga predviđena su brojna povećanja po osnovu otežanih uslova rada (do 30 posto), prekovremenog rada i rada u dane praznika (najmanje 50 posto), noćnog rada (najmanje 30 posto).

  Svi zaposlenici imaju pravo na regres od najmanje 50 posto neto plaće, pravo na otpremnine i druge dodatke, topli obrok ili naknadu za topli obrok, prijevoz na posao i s posla, dnevnice, terenski dodatak i sl.

  Precizno je regulirano radno vrijeme, odmori i odsustva, pravo na sindikalno organizovanje, formiranje vijeća zaposlenika i druga prava iz rada prema normativima Međunarodne organizacije rada.

  Sve tri strane su se obavezale na dosljedno provođenje odredbi iz ovog kolektivnog ugovora, na osnovu kojeg će se uskladiti i pravilnici o radu u pojedinim privredniom društvima u oblasti prometa.