Saopćenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Imenovanjem privremenog Nadzornog odbora Agrokomerca d.d. Velika Kladuša, Vlada Federacije BiH ispoštovala odluku o

  • 04.01.2008.
  • Nadzorni odbor Agrokomerca d.d. Velika Kladuša 4.12.2007. na sjednici u Bihaću, te na njezinom nastavku održanom 11-og i 12-og prosinca/decembra 2007., smijenio je direktora tog poduzeća Muju Milaka.

    Nadzorni odbor Agrokomerca d.d. Velika Kladuša 4.12.2007. na sjednici u Bihaću, te na njezinom nastavku održanom 11-og i 12-og prosinca/decembra 2007., smijenio je direktora tog poduzeća Muju Milaka. 

    28.12.2007. na Skupštini dioničara prihvaćena je ostavka i razriješeni su članovi Nadzornog odbora Agrokomerca d.d. Velika Kladuša : predsjednik Vedad Hadžimusić i članovi Esad Šabaredžović, Muharem Dupanović i Meho Sadiković, te je imenovan privremeni Nadzorni odbor na vrijeme od 60 dana u sastavu: Šefik Štulanović, Meho Sadiković, Muharem Dupanović, Ejub Keserović i Amela Hadžić. Za predsjednika privremenog Nadzornog odbora imenovan je Šefik Štulanović.

    Privremeni Nadzorni odbor imenovat će v.d. direktora Agrokomerca d.d. Velika Kladuša.

    Imenovanjem novog Nadzornog odbora Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ispoštovala je odluku prethodnog saziva Vlade FBiH kojom je nadležnost nad poduzećem Agrokomerc d.d. Velika Kladuša sa Federacije BiH prenijela na Unsko-sanski kanton.