Razgovori čelnika federalne vlade sa misijom MMF-a

 • 28.11.2007.
 • U okviru redovnih godišnjih konsultacija u Bosni i Hercegovini, danas je Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju je predvodio Dimitri Demekas, razgovarala sa premijerom Federacije dr Nedžadom Brankovićem, zamjenicima premijera Gavrilom Grahovcem i Vjekoslavom Bevandom i savjetnikom premijera za saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama Šefikom Hafizović.

  U okviru redovnih godišnjih konsultacija u Bosni i Hercegovini, danas je Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju je predvodio Dimitri Demekas, razgovarala sa premijerom Federacije dr Nedžadom Brankovićem, zamjenicima premijera Gavrilom Grahovcem i Vjekoslavom Bevandom i savjetnikom premijera za saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama Šefikom Hafizović.

  Pažnja u razgovorima je koncentrisana na planiranje budžetske potrošnje za slijedeću godinu, kao i druga pitanja fiskalne politike od kojih, u najvećoj mjeri, ovisi ukupna javna potrošnja u Federaciji BiH. Pri tome se gospodin Demekas posebno zanimao za Vladin projekat “Jedan zakon-jedan fond” sa stanovišta funkcioniranja i upravljanja Fondom iz kojeg bi se finansirale potrebe boračke populacije.

  Od pitanja iz okvira poreske reforme razgovarano je o rješenjima predloženim u Nacrtu zakona o porezu na dobit, sa posebnim osvrtom na izuzeća od obaveze plaćanja ovog poreza.

  - Vlada Federacije je odlučna da djeluje kao vlada promjena i stoga opredjeljenje da se pokrene investicijski ciklus koji bi bio poticajan i za razvoj domaće industrije, rekao je premijer Branković, obrazlažući namjeru Vlade da, sukladno zaključcima Parlamenta FBiH, prihodima dobijenim od privatizacije, najvećim dijelom, finansira izgradnju bazne, odnosno cestovne infrastrukture.

  Razmjenu mišljenja, kao i sugestije Misije MMF-a o ovim pitanjima federalni premijer je ocijenio dobrodošlim jer, sa stanovišta iskustva koje ova institucija ima iz drugih zemalja, predstavljaju put ka boljim prijedlozima, što je i krajnji cilj Vlade Federacije BiH.