Program olakšica za popravljanje položaja

  • 26.07.2007.
  • Danas je u Vladi FBiH federalni premijer dr. Nedžad Branković razgovarao sa delegacijom sindikata i poslodavaca u industriji tekstila, kože obuće i gume, na čelu sa predsjednicom Sindikata Ferdijom Kojčić.

    Danas je u Vladi FBiH federalni premijer dr. Nedžad Branković razgovarao sa delegacijom sindikata i poslodavaca u industriji tekstila, kože obuće i gume, na čelu sa predsjednicom Sindikata Ferdijom Kojčić.

    Povod sastanku je težak materijalni položaj ove izvozno orijentirane grane koja, sa 50 hiljada zaposlenih, apsorbira skoro 12 % zaposlenih u Federaciji BiH, a koja je na dnu ljestvice po primanjima od 200 do 300 KM po radniku.

    Premijer Branković izložio je ovom prilikom plan rada Vlade FBiH vezan za stimulaciju izvoznika i firmi koje proizvodnjom zamjenjuju uvoz. U reformi poreskog sistema predviđena je i mjera oslobađanja od poreza na dobit firmi koje 30 % dohotka ostvaruju izvozom. Založio se za programe olakšica za ovu granu zbog otežanih uvjeta privređivanja, lon poslova, izvozne orijentacije i radne snage koju u 40 % slučajeva čine žene niske kvalifikacione strukture. Predložio je da predstavnici sindikata i poslodavaca sačine program mjera za poboljšanje položaja ove grane i upute ga Vladi FBiH koja će već u septembru imati živu aktivnost u pripremi niza novih zakonskih rješenja u politici poreza i doprinosa.

    Zahvaljujući na razumijevanju i iskazanoj spremnosti Vlade da programski pomogne ovoj značajnoj privrednoj grani, koja ima prostora za nova zapošljavanja, Ferdija Kojčić istakla je da je ovo prvi put da se za ovu granu u Vladi FBiH nude konkretna rješenja, što ulijeva optimizam da će i u ovoj industriji doći do poboljšanja materijalnog položaja i boljih uvjeta privređivanja.