Preporuka poslodavcima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

  • 25.07.2007.
  • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zbog visokih temperatura u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu uputilo sljedeću Preporuku: Preporučuje se poslodavcima da provedu mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje posljedica po zdravlje zaposlenika na način da skrate zaposlenicima vrijeme rada tokom dnevnog radnog vremena.

    Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zbog visokih temperatura u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu uputilo sljedeću Preporuku:

    Preporučuje se poslodavcima da provedu mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje posljedica po zdravlje zaposlenika na način da skrate zaposlenicima vrijeme rada tokom dnevnog radnog vremena.

    Ukoliko proces rada dozvoljava poslodavci mogu mjere zaštite osigurati i preraspodjelom radnog vremena u toku radnog dana.

    Mjere zaštite mogu se osigurati i raspoređivanjem zaposlenika na druge poslove tokom radnog vremena – stoji u ovoj Preporuci koju je potpisao federalni ministar rada i socijalne politike Dr. Perica Jelečević.