Podrška sindikalnom organiziranju u BiH

  • 05.10.2007.
  • Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa Karin Kurtis /Kareen Curtis/ zamjenicom direktora sektora za međunarodne radne standarde Međunarodne organizacije rada /ILO/, Jusefom Gelab /Youcef Ghellab/ višim specijalistom za socijalni dijalog i radno zakonodavstvo i Lejlom Tanović koordinatorica za BiH.

    Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa Karin Kurtis /Kareen Curtis/ zamjenicom direktora sektora za međunarodne radne standarde Međunarodne organizacije rada /ILO/, Jusefom Gelab /Youcef Ghellab/ višim specijalistom za socijalni dijalog i radno zakonodavstvo i Lejlom Tanović koordinatorica za BiH. Delegacija ILO-a je istakla problem nemogućnosti registracije sindikata na nivou BiH čime se izravno krši Konvencija broj 87 o slobodi udruživanja.
    Ministar Jelečević je izrazio podršku naporima ILO-a da se omogući sindikalno organiziranje i na nivou Bosne i Hercegovine. Rješavanjem pitanja registriranja sindikata bile bi otklonjene prepreke za formiranje ekonomsko socijalnog vijeća na nivou države.
    Razgovarano je i o obvezama Federacije BiH da redovno dostavlja izvještaje o primjeni ratificiranih konvencija Međunarodne organizacije rada. Ministar Jelečević izrazio je zadovoljstvo na podršci koju ILO daje Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike kroz tehničku pomoć u izradi izvještaja.