Moguć novi kredit za zbrinjavanje komunalnog otpada

 • 11.12.2007.
 • Federalni ministar okoliša i turizma dr. Nevenko Herceg sastao se danas s direktorom Svjetske banke Markom Mandovanelijem i direktoricom za BiH Vesnom Frančić. Analizirana je dosadašnja implementacija projekta “Upravljanje komunalnim otpadom”, te su razmatrane smjernice njegovog daljnjeg razvitka.

   

  Federalni ministar okoliša i turizma dr. Nevenko Herceg sastao se danas s direktorom Svjetske banke Markom Mandovanelijem i direktoricom za BiH Vesnom Frančić. Analizirana je dosadašnja implementacija projekta “Upravljanje komunalnim otpadom”, te su razmatrane smjernice njegovog daljnjeg razvitka. Riječ je o projektu kojeg implementira Federalno ministarstvo okoliša i turizma uz financijsku potporu Svjetske banke.

  Projektom je stvoren model koji, kroz 16 regionalnih centara u FBiH za upravljanje otpadom, treba biti integriran u sustav BiH. Uz neospornu korist za okoliš, projekt oživljava nova gospodarska kretanja i stvara nova radna mjesta.

  - Potrebno je pokrenuti edukacijski projekt globalne kampanje, u kojoj će se i svijest domicilnog stanovništva podići na jednu višu razinu, kako bi shvatili da je gradnja regionalnih centara za njihovo dobro, a protiv uništavanja okoliša. Cilj je reciklaža i ponovno korištenje, a ono što se ne može preraditi, potrebno je tako zbrinuti da se ne zagađuje okoliš, što je i svrha ovih regionalnih centara - kazao je ministar Herceg.

  Na današnjem sastanku donesen je zaključak o daljnjem financiranju ovog projekta od strane Svjetske banke. Kredit od 25 milijuna američkih dolara trebao bi biti odobren u svibnju 2008. godine na sastanku Glavnog odbora Svjetske banke.