Ministar Zukić potpisao ugovore o dodjeli poticaja za razvoj poduzetničke infrastrukture

 • 06.09.2022.
 • Ministar Zukić potpisao ugovore o dodjeli poticaja za razvoj poduzetničke infrastrukture

  Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić danas je u Mostaru potpisao ugovore s budućim korisnicima poticajnih sredstava po projektima „Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture“ i „Poticaj udruženjima i komorama“ za 2022. godinu.

  U okviru programa podrške resornog Ministarstva, poticajna sredstva za projekt „Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture“ dobilo je sedam poduzetničkih potpornih institucija, dok su za projekt „Poticaj udruženjima i komorama“, sredstva dodijeljena za 11 udruženja i komora, koje su podržane nakon provedenih javnih poziva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

  Prema riječima ministra Zukića, cilj projekta „Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture“ je uređenje i opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno novoosnovanih poduzeća, a pomoći će razvoju poduzetničkih potpornih institucija, tj. inkubatora, tehnoloških parkova akceleratora, klastera i razvojnih agencija.   

  Maksimalan iznos sredstava za tu svrhu, koji se mogao zahtijevati od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, je 8.000 konvertibilnih maraka.

  - Svrha drugog projekta „Poticaj udruženjima i komorama“ je poticanje razvoja i afirmacije poduzetništva i obrta i interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizovano zastupanje njihovih interesa na zajedničkom tržištu, opstanak razvoja komorskog sistema u FBiH, kao i edukaciju članova komore i udruženja, te zajedničke nastupe na sajmovima - kazao je ministar Zukić.

  Maksimalan iznos sredstava za tu svrhu je 6.000 konvertibilnih maraka.

   - Nadam se da će sredstva biti kvalitetno utrošena i da će to biti jedan novi poticaj razvoju poduzetništva u FBiH - poručio je Zukić.

  Predsjednik Obrtničke komore FBiH Željko Babić je, uime 50.000 obrtnika, zahvalio ministru Zukiću i Federalnom ministarstvu na izdvojenim sredstvima, te dodao da će Obrtnička komora ova sredstva iskoristiti za edukaciju sekretara kantonalnih komora i izradu projekata pri i nakon pristupa EU.

  Predsjednik Udruženja „Kupujmo domaće“ Admir Kapo je zahvalio Ministarstvu što je podržao projekte za 11 udruženja i izrazio nadu da će ta sredstva biti iskorištena za realizaciju projekata za koja su aplicirali, kao i da će njima zasigurno doći do poboljšanja u privrednom sektoru. Podsjetio je i da je ovo udruženje nedavno organizovalo 10. nacionalnu kampanju razvijajući svijest kod građana da kupuju domaće proizvode, te da će ova sredstva u tom cilju biti i iskorištena.