Ministar Drljača: Novi model finansiranja zavoda Pazarić, Bakovići, Drin, Ljubuški i Sarajevo

 • 11.09.2022.
 • Ministar Drljača: Novi model finansiranja zavoda Pazarić, Bakovići, Drin, Ljubuški i Sarajevo

  Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača u razgovoru za Fenu kazao je da će zavodi za zbrinjavanje socijalno osjetljivih kategorija Pazarić, Drin, Bakovići, Ljubuški i Sarajevo ubuduće funkcionisati u skladu sa Zakonom o ustanovama socijalne zaštite koji je stupio na snagu u Federaciji BiH.

  Primjenom Zakona prije svega bi se trebali otkloniti problemi u funkcioniranju federalnih ustanova socijalne zaštite, a koji se odnose na finansiranje ustanova, te zdravstvenu zaštitu i smještaj korisnika.

  - Zakonom o ustanovama socijalne zaštite sada se stvaraju pretpostavke za model finansiranja na osnovu kojeg će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike moći obezbijediti sredstva za one ustanove koje iz vlastitih prihoda ostvarenih na osnovu pruženih usluga nisu u mogućnosti podmiriti troškove redovnog funkcionisanja – kazao je ministar Drljača.  

  Kada je riječ o smještaju korisnika, novim Zakonom propisuje se proširenje djelatnosti Zavoda Pazarić i na kategoriju korisnika sa intelektualnim poteškoćama za koje do sada nije postojao adekvatan model institucionalne zaštite.

  Također, za djecu smještenu u Zavodu Pazarić koja se ne mogu uključiti u redovne ili prilagođene obrazovne programe odgojno-obrazovnih ustanova predviđeno je da se uključuju u odobrene prilagođene obrazovne programe osposobljavanja koje će organizovati i provoditi sama ustanova.

  - Prema odredbama novog Zakona, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo će biti u mogućnosti smještati djecu i omladinu ženskog spola, što do sada nije bio slučaj - dodao je federalni ministar.

  Istakao je da se problem ostvarivanja adekvatne i pravovremene zdravstvene zaštite korisnika namjerava ovim zakonom riješiti na način da je propisana obaveza Federalnom ministarstvu zdravstva da donese poseban zakon kojima bi se uredila oblast zdravstvene zaštite i njege korisnika smještenih u federalne ustanove socijalne zaštite na jednak način bez obzira na njihovo mjesto prebivališta.

  - Naime, prema postojećem zakonodavnom rješenju zdravstveno osiguranje veže se za mjesto prebivališta osiguranika. Kada je u pitanju ostvarivanje prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite u Federaciji BiH, veliki problem po pitanju ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu korisnika smještaja u ustanovama socijalne zaštite predstavlja činjenica što se korisnici smještaju u ustanove koje sjedište imaju izvan mjesta prebivališta osiguranog korisnika. S tim u vezi potrebno je zdravstvenu zaštitu za korisnike ustanova socijalne zaštite regulisati prema mjestu boravka korisnika – rekao je Drljača.

  Ovim zakonom federalna ministarstva koja su nadležna za rad i socijalnu politiku, obrazovanje i nauku, zdravstvo i pravdu, u obavezi su da izrade podzakonske akte, standarde, metodologije kako bi se sistemski za sve ustanove definisala pojedina pitanja koja do sada nisu bila regulisana, a posebno izradu metodologiju utvrđivanja cijene usluga.

  - Zakon o ustanovama socijalne zaštite predstavlja pomak naprijed u ključnim segmentima socijalne politke odnosno kvalitetan pravni okvir za transformiranje postojećeg oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač Federacija, posebno u segmentu usklađivanja njihove djelatnosti i načina rada s međunarodnim standardima u oblasti poštivanja ljudskih prava - kazao je ministar Drljača.

  Primjenom Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH očekuje se veća profesionalizacija i uvođenje standarda u funkcioniranje zavoda Pazarić, Drin, Bakovići, Ljubuški i Sarajevo.