Министар Дрљача: Нови модел финансирања завода Пазарић, Баковићи, Дрин, Љубушки и Сарајево

 • 11.09.2022.
 • Министар Дрљача: Нови модел финансирања завода Пазарић, Баковићи, Дрин, Љубушки и Сарајево

  Федерални министар рада и социјалне политике Веско Дрљача у разговору за Фену казао је да ће заводи за збрињавање социјално осјетљивих категорија Пазарић, Дрин, Баковићи, Љубушки и Сарајево убудуће функционисати у складу са Законом о установама социјалне заштите који је ступио на снагу у Федерацији БиХ.

  Примјеном Закона прије свега би се требали отклонити проблеми у функционирању федералних установа социјалне заштите, а који се односе на финансирање установа, те здравствену заштиту и смјештај корисника.

  - Законом о установама социјалне заштите сада се стварају претпоставке за модел финансирања на основу којег ће Федерално министарство рада и социјалне политике моћи обезбиједити средства за оне установе које из властитих прихода остварених на основу пружених услуга нису у могућности подмирити трошкове редовног функционисања – казао је министар Дрљача.  

  Када је ријеч о смјештају корисника, новим Законом прописује се проширење дјелатности Завода Пазарић и на категорију корисника са интелектуалним потешкоћама за које до сада није постојао адекватан модел институционалне заштите.

  Такођер, за дјецу смјештену у Заводу Пазарић која се не могу укључити у редовне или прилагођене образовне програме одгојно-образовних установа предвиђено је да се укључују у одобрене прилагођене образовне програме оспособљавања које ће организовати и проводити сама установа.

  - Према одредбама новог Закона, Завод за васпитање мушке дјеце и омладине Сарајево ће бити у могућности смјештати дјецу и омладину женског спола, што до сада није био случај - додао је федерални министар.

  Истакао је да се проблем остваривања адекватне и правовремене здравствене заштите корисника намјерава овим законом ријешити на начин да је прописана обавеза Федералном министарству здравства да донесе посебан закон којима би се уредила област здравствене заштите и његе корисника смјештених у федералне установе социјалне заштите на једнак начин без обзира на њихово мјесто пребивалишта.

  - Наиме, према постојећем законодавном рјешењу здравствено осигурање веже се за мјесто пребивалишта осигураника. Када је у питању остваривање права на смјештај у установе социјалне заштите у Федерацији БиХ, велики проблем по питању остваривања права на здравствену заштиту корисника смјештаја у установама социјалне заштите представља чињеница што се корисници смјештају у установе које сједиште имају изван мјеста пребивалишта осигураног корисника. С тим у вези потребно је здравствену заштиту за кориснике установа социјалне заштите регулисати према мјесту боравка корисника – рекао је Дрљача.

  Овим законом федерална министарства која су надлежна за рад и социјалну политику, образовање и науку, здравство и правду, у обавези су да израде подзаконске акте, стандарде, методологије како би се системски за све установе дефинисала поједина питања која до сада нису била регулисана, а посебно израду методологију утврђивања цијене услуга.

  - Закон о установама социјалне заштите представља помак напријед у кључним сегментима социјалне политке односно квалитетан правни оквир за трансформирање постојећег облика збрињавања социјално осјетљивих категорија у установама социјалне заштите којима је оснивач Федерација, посебно у сегменту усклађивања њихове дјелатности и начина рада с међународним стандардима у области поштивања људских права - казао је министар Дрљача.

  Примјеном Закона о установама социјалне заштите ФБиХ очекује се већа професионализација и увођење стандарда у функционирање завода Пазарић, Дрин, Баковићи, Љубушки и Сарајево.