Hronološki registar zakona objavljenih u "Službenim novinama FBiH", u 2008. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2008. GODINI

 

"Službene novine Federacije BiH", broj 2/08 /16.1.2008./

 1. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 6/08 /6.2.2008./
 2. ZAKON o izmjeni Zakona o rudarstvu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o rudarstvu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 9/08 /27.2.2008./
 3. ZAKON o izmjeni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 10/08 /5.3.2008./
 4. ZAKON o porezu na dohodak (bosanski jezik)
  ZAKON o porezu na dohodak (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 14/08 /24.3.2008./
 5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 19/08 /16.4.2008./
 6. ZAKON o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 21/08 /23.4.2008./
 7. BUDŽET FERK-a za 2008. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN FERK-a za 2008. godinu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 27/08 /21.5.2008./
 8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
 9. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
 10. IZMJENE Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  IZMJENE Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 31/08 /2.6.2008./
 11. ZAKON o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 32/08 /4.6.2008./
 13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 37/08 /23.6.2008./
 15. ZAKON o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 38/08 /25.6.2008./
 16. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o početnoj bilanci stanja poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
 17. ZAKON o izmjenama i dopunama o vještacima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama o vještacima (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 43/08 /14.7.2008./
 18. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 44/08 /16.7.2008./
 19. ZAKON o Nacionalnom parku "Una" (bosanski jezik)
  ZAKON o Nacionalnom parku "Una" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/08 /30.7.2008./
 20. ZAKONA o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKONA o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 48/08 /6.8.2008./
 21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o investiranju javnih sredstava (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o investiranju javnih sredstava (hrvatski jezik)
 22. ZAKON o Javnom servisu radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o Javnom servisu radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 56/08 /8.9.2008./
 24. ZAKON o zaštiti prava pripadnika nacionalih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti prava pripadnika nacionalih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 70/08 /5.11.2008./
 25. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (hrvatski jezik)
 26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena (hrvatski jezik)
 27. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (hrvatski jezik)
 28. ZAKON o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 72/08 /17.11.2008./
 30. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (bosanski jezik)
  ISPRAVKA- izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (hrvatski jezik)
  ISPRAVKA- izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 76/08 /1.12.2008./
 31. ZAKON o izmjeni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ZAKON o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 78/08 /10.12.2008./
 33. ZAKON o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)
  ZAKON o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 81/08 /22.12.2008./
 34. ZAKON o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine (bosanski jezik)
  ZAKON o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine (hrvatski jezik)
 35. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 84/08 /25.12.2008./
 36. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (bosanski jezik)
  ISPRAVKA
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima (hrvatski jezik)
  ISPRAVKA
 37. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 85/08 /26.12.2008./
 38. ZAKON o investicijskim fondovima (bosanski jezik)
  ZAKON o investicijskim fondovima (hrvatski jezik)
 39. ZAKON o leasingu (bosanski jezik)
  ZAKON o leasingu (hrvatski jezik)
 40. ZAKON o tržištu vrijednosnih papira (bosanski jezik)
  ZAKON o tržištu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 87/08 /30.12.2008./
 41. PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu
 42. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 88/08 /31.12.2008./
 43. AMANDMAN CIX. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  AMANDMAN CIX. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)