Hronoloski registar rjesenja objavljenih u " Sluzbenim novinama FBiH" u 1996. godini

HRONOLOSKI REGISTAR RJESENJA OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 1996. GODINI

Sluzbene novine FBiH br. 2
1. RJESENJE o imenovanju sekretara Vlade FBiH
2. RJESENJE o imenovanju sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade F BiH
Sluzbene novine FBiH br. 3
3. RJESENJE o postavljenju direktora Carinske uprave FBiH
4. RJESENJE o postavljanju zamjenika direktora Carinske uprave FBiH
5. RJESENJE o postavljenju pomocnika sekretara Vlade FBiH
Sluzbene novine FBiH br. 5
6. RJESENJE o postavljenju glavnog inspektora Finansijske policijeFinancijske policije FBiH
7. RJESENJE o postavljenju direktora Poreske uprave FBiH
8. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Poreske uprave FBiH
9. RJESENJE o postavljenju zamjenika glavnog inspektora Financijske policije FBiH
10. RJESENJE o utvrdjivanju predmeta - ortopedskih i drugih pomagala, rezervnih dijelova i
                         potrosnog materijala za koristenje tih pomagala za invalidne osobe koje su
                         oslobodjene placanja carine

11. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu finansija
12. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu finansija
13. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu finansija
14. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu finansija
15. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu finansija
16. RJESENJE o postavljenju pomocnika sekretara u Uredu za zakonodavstvo Vlade FBiH
17. RJESENJE o postavljenju pomocnika sekretara u Uredu za zakonodavstvo Vlade FBiH
Sluzbene novine FBiH br. 6
18. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog vodoprivrednog inspektora u Federalnom
                        ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva

19. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog sumarskog inspektora u Federalnom
                        ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva

20. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog veterinarskog inspektora u Federalnom
                         ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva

21. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog poljoprivrednog inspektora u Federalnom
                         minstarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva

22. RJESENJE o postavljenju vrsioca duznosti glavnog inspektora u Federalnom
                         ministarstvu prometa u komunikacija

23. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu
                         prometa i komunikacija

24. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu
                         prometa i komunikacija

25. RJESENJE o postavljenju sekretara u Federalnom ministarstvu
                        prometa i komunikacija

26. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu
                        prometa i komunikacija

Sluzbene novine FBiH br. 8
27. RJESENJE o davanju saglasnosti na cijene elektricne energije
28. RJESENJE o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane
29. RJESENJE o imenovanju clanova pravnog i Nadzornog odbora Pedagoske
                        akademije u Bihacu

30. RJESENJE o postavljenju pomocnika sekretara Vlade FBiH
31. RJESENJE o postavljenju sefa kabineta pemijera pomocnika sekretara Vlade FBiH
32. RJESENJE o imenovanju dekana Rudarsko-geoloskog fakulteta u Tuzli
33. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Akademije scenskih umjetnosti
                         u Sarajevu

34. RJESENJE o razrjesenju clanova Upravnog odobra Akademije scenskih umjetnosti
                        u Sarajevu

35. RJESENJE o razrjesavanju clanova Nadzornog odbora Filozofskog fakulteta
                         u Sarajevu

36. RJESENJE o imenovanju dekana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu
37. RJESENJE o imenovanju dekana Metalurskog fakulteta u Zenici
38. RJESENJE o imenovanju clanova Nadzornog odbora Filozofskog fakulteta
                        u Sarajevu

39. RJESENJE o imenovanju dekana Elektrotehnickog fakulteta u Sarajevu
40. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu
                        socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica

41. RJESENJE o postavljenju sekretara u Federalnom ministarstvu socijalne politike,
                         raseljenih osoba i izbjeglica

42. RJESENJE o postavljenju direktora Zavoda za javnu upravu
43. RJESENJE o postavljenju pomocnika sekretara u Uredu za zakonodavstvo Vlade FBiH
44. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu pravde
45. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu pravde
46. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu pravde
47. RJESENJE o postavljenju sekretara u Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
                        vodoprivrede i sumarstva

48. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
                        vodoprivrede i sumarstva

49. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
                        vodoprivrede i sumarstva

50. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
                        vodoprivrede i sumarstva

51. RJESENJE o postavljenju sekretara u Federalnom ministarstvu prostornog uredjenja
                         i okolisa

52. RJESENJE o postavljenju federalnog gradjevinskog inspektora u Federalnom ministarstvu
                         prostornog uredjenja i okolisa

53. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu prostornog
                         uredjenja i okolisa

54. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu prostornog
                         uredjenja i okolisa

55. RJESENJE o postavljenju direktora Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove
                         prostornog uredjenja i okolisa

56. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu trgovine
57. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu trgovine
58. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu trgovine
59. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu trgovine
60. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog trznog inspektora u Federalnom
                         ministarstvu trgovine

61. RJESENJE o postavljenju sekretara u Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i
                         industrije

62. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu energetike,
                         rudarstva i industrije

63. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu energetike,
                         rudarstva i industrije

64. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu energetike,
                         rudarstva i industrije

65. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu energetike,
                         rudarstva i industrije

66. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu energetike,
                         rudarstva i industrije

67. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu energetike,
                         rudarstva i industrije

68. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog inspektora termoenergetike u Federalnom
                         ministarstvu energetike, rudarstva i industrije

69. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog inspektora rudarstva u Federalnom
                         ministarstvu energetike, rudarstva i industrije

70. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu socijalne politike,
                         raseljenih osoba i izbjeglica

71. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu socijalne politike,
                           raseljenih osoba i izbjeglica

72. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu socijalne politike,
                         raseljenih osoba i izbjeglica

73. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu socijalne politike,
                         raseljenih osoba i izbjeglica

74. RJESENJE o postavljenju federalnog inspektora za raseljene osobe u Federalnom
                         ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica

Sluzbene novine FBiH br. 9
75. RJESENJE o postavljenju federalnog isnpektora rada za oblast radnih odnosa u
                         Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica

76. RJESENJE o davanju saglasnosti na Odluku pravnog odbora JP "Elektroprivreda BiH"
                         broj: UO4790012/96 od 08.02.1996. godine

77. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Muzicke akademije u Sarajevu
78. RJESENJE o imenovanju clanova Nadzornog odbora Muzicke akademije u Sarajevu
79. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Ekonomskog fakulteta u Tuzli
80. RJESENJE o imenovanju clanova Nadzornog odbora Ekonomskog fakulteta u Tuzli
81. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Fakulteta elektrotehnike i masinstva u
                         Tuzli

82. RJESENJE o imenovanju clanova Nadzornog odbora Fakulteta elektrotehnike i
                         masinstva u Tuzli

83. RJESENJE o razrjesenju glavnog inspektora za sumarstvo u Federalnom ministarstvu
                         poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva

84. RJESENJE o imenovanju direktora Agencije za bankarstvo FBiH
85. RJESENJE o imenovanju dekana Pravnog fakulteta u Sarajevu
86. RJESENJE o imenovanju dekana Muzicke akademije u Sarajevu
87. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu prostornog
                         uredjenja i okolice

Sluzbene novine FBiH br. 10
88. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog inspektora elektroenergetike u
                         Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije

89. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu trgovine
Sluzbene novine FBiH br. 13
90. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu zdravstva
91. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu zdravstva
92. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu zdravstva
Sluzbene novine FBiH br. 14
93. RJESENJE o davanju saglasnosti na cijenu ukljucenja telefonskog i teleks prikljucka
94. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu zdravstva
95. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog sanitarnog inspektora u Federalnom
                         ministarstvu zdravstva

96. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
                         vodoprivrede i sumarstva

97. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Fedralnom ministarstvu unutrasnjih
                         poslova

98. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu unutrasnjih
                         poslova

99. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu unutrasnjih
                         poslova

100. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu obrazovanja,
                         nauke, kulture i sporta

101. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu obrazovanja,
                         nauke, kulture i sporta

102. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu obrazovanja,
                         nauke, kulture i sporta

103. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu obrazovanja,
                         nauke, kulture i sporta


104. RJESENJE o imenovanju direktora Federalne uprave za pitanja boraca i invalida
                         domovinskog rata

105. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH
106. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH
Sluzbene novine FBiH br. 16
1. ISPRAVKA Rjesenja o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu
                         obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Sluzbene novine FBiH br. 17
107. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog inspektora u Federalnom
                         ministarstvu pravde

108. RJESENJE o postavljenju federalnog inspektora za humanitarnu oblast
Sluzbene novine FBiH br. 18
109. RJESENJE broj 214/96 od 20. augusta 1996. godine
Sluzbene novine FBiH br. 21
110. RJESENJE o imenovanju predsjednika i clanova Federalnog vijeca za prekrsaje
111. RJESENJE o imenovanju za zamjenika direktora Federalne uprave za pitanja boraca
                         i invalida domovinskog odbrambenog rata

Sluzbene novine FBiH br. 22
112. RJESENJE o postavljenju generalnog direktora Poreske uprave FBiH
113. RJESENJE o postavljenju zamjenika generalnog direktora Poreske uprave FBiH
Sluzbene novine FBiH br. 25
114. RJESENJE o imenovanju zamjenika glavnog inspektora Finansijske policije FBiH
115. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu obrazovanja,
                         nauke, kulture i sporta

116. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu obrazovanja,
                         nauke, kulture i sporta