Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom: O poboljšanju zakonske regulative

 • 21.06.2022.
 • Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom: O poboljšanju zakonske regulative

  Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom jučer i danas je, u saradnji sa United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC-om), održala dva okrugla stola o izazovima kod oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH i izradi prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i Akcionog plana za njeno izvršenje, koji su okupili predstavnike pravosudnih i policijskih institucija, te akademske zajednice.

  Tokom dvodnevnog skupa razgovarano je o zakonskoj regulativi i njenom poboljšanju, oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelom sa aspekta međunarodne pravne pomoći, kao i o međunarodnim standardima u oduzimanju imovinske koristi. Učesnicima je predstavljen tok postupka od prijema krivične prijave do upućivanja optužnice na potvrđivanje, od osnova sumnje do osnovane sumnje, uloga branioca u krivičnom postupku sa aspekta finansijskih istraga i oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i financijske istrage u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. 

  Naglasak je stavljen na izradu prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u FBiH i Akcionog plana za njeno izvršenje, koji će, kao dokument i predstaviti jedinstvene politike u oblasti oduzimanja i upravljanja nezakonito stečenom imovinom krivičnim djelom. 

  Strategija i Akcioni plan sadržavat će provodive, jasne i konkretne ciljeve, koji uvažavaju sve specifičnosti administrativnog uređenja i društva u Federaciji BiH i bit će usklađeni s međunarodnim standardima, te obavezama iz ratificiranih konvencija s domaćim zakonodavstvom, ali i bazirani na dobrim, domaćim i međunarodnim praksama.

  Osim predstavnika UNODC-a, ovim aktivnostima prisustvovali su i predstavnici delegacije EU i Misije OSCE-a u BiH, te Ureda GIZ u BiH, koji su pružili punu podršku aktivnostima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

  Okrugli stolovi su organizovani u okviru Regionalnog programa za jugoistočnu Evropu 2020-2023 „Od nelegalnih finansijskih prihoda do povrata imovine” koji provodi UNODC uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom će nastaviti provoditi aktivnosti s ciljem edukacije državnih i policijskih službenika, te nosilaca pravosudnih funkcija u ovoj oblasti, a u okviru dogovorene Aktive Mape puta oporavka za Bosnu i Hercegovinu, saopćeno je iz ove agencije.