Dnevni red 6. sjednice Vlade FBiH

 • 26.04.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 5.sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duhanu;
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine;
  4. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federacije  Bosne i Hercegovine;
  5. Prijedlog mišljenja u vezi Prijedloga za autentično tumačenje člana 52. Zakona o udruženjima i fondacijama koji je podnio Irfan Ajanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
  6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja i realiziranja javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti;
  7. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o Uredu za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
  8. Pravne posljedice koje će nastupiti implementacijom Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine – Informacija o svim aspektima i finansijskim i pravnim, koji će se javiti u procesu promjene obilježja Federacije Bosne i Hercegovine;
  9. Mišljenje o Nacrtu sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Hašemitske Kraljevine Jordan i Bosne i Hercegovine;
  10. Mišljenje na korigovani Nacrt sporazuma između Vlade Slovačke Republike i Vlade Bosne i Hercegovine o razvojnoj saradnji;
  11. Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog plana i Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini;
  12. Prijedlog odluke o osnivanju privrednog društva JP Geodetskog zavoda Federacije BiH d.o.o.  Sarajevo;
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
  14. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava «Transfer za političke stranke i koalicije» Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, za I kvartal 2007. godine;
  15. Prijedlog odluke o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;
  16. Izvještaj o poslovanju privrednih subjekata iz oblasti prometa i komunikacija za 2006. godinu sa Prijedlogom zaključka;
  17. Izvještaj o privrednim društvima prema kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i preliminarnih finansijskih izvještaja za 2006. godinu;
  18. Informacija o pokretanju postupka za zaključivanje Ugovora sa OPEC i Kuvajtskim fondom radi kompletiranja  kredita za obnovu južnog pravca željezničkog koridora Vc sa Prijedlogom zaključka;
  19. Informacija o preliminarnim finansijskim rezultatima privrednih subjekata iz oblasti energije za 2006. godinu;
  20. Prijedlog članova Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine;
  21. Izvještaj sa Prijedlogom Liste kandidata za imenovanje direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine;
  22. Lista uspješnih kandidata na javnom konkursu za imenovanje direktora Federalnog zavoda za agropedologiju;
  23. Informacija o prijedlogu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH;
  24. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Transfera za penzijsko i invalidsko osiguranje- refundiranje  sredstava Fondu PiO/MiO za penzije vojnika penzionisanih po povoljnijim uvjetima;
  25. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika u općine Srebrenica, Bratunac i Milići u Republici Srpskoj u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH;
  26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava za finansijsku pomoć u saniranju posljedica požara u Javnoj ustanovi “Dječiji dom Bjelave”, Sarajevo;
  27. Prijedlog odluke o obustavljanju postupka privatizacije “Energoinvesta” d.d. Sarajevo;
  28. Prijedlog odluke o proglašenju neposredne pogodbe za prodaju državnog kapitala preduzeća “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo neuspješnom.