Dnevni red 259. sjednice Vlade FBiH (HITNA)

  • 24.05.2022.
  • 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine