Dnevni red 24. sjednice Vlade FBiH

 • 12.09.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 23. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima;
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
  5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova;
  6. Prijedlog odluke o planu utroška sredstava za Prostorni plan Federacije Bosne i Hercegovine;
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova;
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za zamjenu federalnih obilježja;
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnoj upravi policije za zamjenu federalnih obilježja;
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu pravde za zamjenu federalnih obilježja;
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi za troškove u vezi izmjene grba i zastave Federacije BiH;
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa za troškove u vezi izmjene grba i zastave Federacije BiH;
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Uredu Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću, za troškove u vezi izmjene grba i zastave Federacije BiH;
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Kazneno-popravnim zavodima za zamjenu federalnih obilježja;
  15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;
  16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta;
  17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
  18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Agenciji za državnu službu Federacije BiH;
  19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta;
  20. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju – Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo;
  21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH;
  22. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Zavodu za kontrolu lijekova;
  23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom zavodu za statistiku;
  24. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje Fondacije Srebrenica – Potočari za I, II i III kvartal;
  25. Prijedlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Federacije BiH;
  26. Prijedlog Statuta Obrtničke komore Federacije BiH;
  27. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01.2006. do 31.12.2006. godine, sa Prijedlogom mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;
  28. Zahtjev za davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;
  29. Izvještaj o radu Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica BiH za period 01.01.2007. – 30.06.2007. godine;
  30. Prijedlog zaključka u vezi sa Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za Federaciju BiH;
  31. Prijedlog zaključka u vezi sa Prijedlogom Odluke o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH sliv rijeke Une, za period od 2007. do 2027. godine i Odlukom o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH – Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon rijeke Rakitnice (Visočica) za period od 2007. do 2027. godine;
  32. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o pozajmici pšenice „Agrokomercu“ d.d. Velika Kladuša;
  33. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o pozajmici roba iz federalnih robnih rezervi Preduzeću „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša;
  34. Prijedlog dva kandidata za Stalnog predstavnika BiH pri svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO);
  35. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar i Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar na period od 60 dana;
  36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bh. kontingenta, sa područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji;
  37. Prijedlog Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2007. Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
  38. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta FBiH za 2007. za finansiranje spomen obilježja poginulim braniteljima HVO;
  39. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta FBiH za 2007. za finansiranje spomen obilježja poginulim borcima Armije BiH;
  40. Razmatranje Informacije o produženju projekta za tehničku pomoć socijalnom osiguranju(SITAP);
  41. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog tijela - Komisije za otvaranje prispjelih aplikacija u cilju odabira partnera za učešće u realizaciji projekta finansiranja i izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar na trasi Koridora 5c;
  42. Prijedlog Odluke o Rebalansu plana i programa JP Direkcije cesta FBiH za 2007.godinu.