Dnevni red 21. sjednice Vlade FBiH

 • 22.08.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 20. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane;
  3. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa;
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje političkih stranaka, II i III kvartal 2007. godine;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-povijesne baštine, ostvarenih na temelju članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01.-31.12.2006. godine;
  6. Prijedlog odluke o davanju na korištenje sportske malokalibarske municije Streljačkom savezu Bosne i Hercegovine;
  7. Prijedlog odluke o davanju na korištenje policijskih uniformi-policijskih jakni Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona-Uprava policije Goražde;
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta „Razvoj male komercijalne poljoprivrede“ za I kvartal 2007. godine;
  9. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima, za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti Non-Project Grant - Aid);
  10. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine;
  11. Prijedlog rješenja o imenovanju članova ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) i regionalni ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine;
  12. Incijativa za pokretanje projekta Arhivskog filmskog snimanja razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, koju je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine uputilo Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo;
  13. Informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje 31.12.2006.godine),
  14. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar/siječanj – juni/lipanj 2007. godine;
  15. Informacija u vezi sa zamjenom-otkupom duga prema Njemačkoj realizacijom Projekta „Sanacija hidroelektrane Rama“ sa Prijedlogom zaključaka;
  16. Informacija o aktuelnom stanju u proizvodnji pšenice, pšeničnog brašna i kukuruza u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom mjera;
  17. Informacija o stanju u „Mittal Steelu“ sa aspekta ispunjenja uvjeta iz Socijalnog paketa;
  18. Informacija o požarima na području Federacije Bosne i Hercegovine – preliminarni podaci;
  19. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za pritužbe javnosti;
  20. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova;
  21. Nacrt izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu.