Delegacija Vlade FBIH u posjeti USK

 • 06.10.2007.
 • Delegacija Vlade Federacije BiH sa premijerom Nedžadom Brankovićem na čelu, u okviru radne posjete Unsko-sanskom kantonu, boravila je danas u Cazinu, gdje se sastala sa općinskim načelnikom Nerminom Ogreševićem i njegovim saradnicima.

  Delegacija Vlade Federacije BiH sa premijerom Nedžadom Brankovićem na čelu, u okviru radne posjete Unsko-sanskom kantonu, boravila je danas u Cazinu, gdje se sastala sa općinskim načelnikom Nerminom Ogreševićem i njegovim saradnicima.

  Premijer Branković obećao je pomoć Federalne vlade u sanaciji nisko-naponske elektro mreže, zatim u iznalaženju kreditora za izgradnju kanalizacione mreže, te u rekonstrukciji i podizanju nivoa putnih komunikacija, kako u Cazinu, tako i na području cijelog Kantona.

  xxx

  Delegacija Vlade Federacije BiH se u Bihaću sastala s premijerom Unsko-sanskog kantona Šemsudinom Dedićem i njegovim saradnicima. Razgovarano je o projektima i ulaganjima u USK-u, koji bi trebali biti uvršteni u federalni budžet naredne godine.

  Nakon razgovora premijer Branković je izjavio da je na današnjem sastanku razgovarano, prije svega, o toku parlamentarne procedure tri zakona iz oblasti fiskalne politike - zakonu o doprinosima, porezu na dobit i porezu na dohodak, kojima bi se trebala osigurati jedinstvena stopa doprinosa u cijeloj BiH.

  Nezaobilazna tema, bio je i velikokladuški Agrokomerc. Naime, ovo poduzeće odlukom Vlade Federacije BiH prešlo je u nadležnost Kantona. Međutim Vlada USK-a i resorno ministarstvo traže da se prvo razriješi situacija oko Nadzornog odbora, koji je imenovalo federalno resorno ministarstvo, a čiji su članovi podnijeli ostavke. Osim toga, nije riješeno ni pitanje nastalih dugovanja, dok je poduzeće bilo u nadležnosti Federacije BiH.

  Federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović istakao je da je u toku izrada projektne dokumentacije za brzu cestu Lašva-Vitez-Travnik-Donji Vakuf, koja će zajedno sa autoputem Koridora 5C, koji će doći do Lašve, približiti Unsko-sanski kanton prema Sarajevu za sat vremena vožnje. Pored toga, prema njegovim riječima, u toku je izrada i projektne dokumentacije za obilaznicu u Ključu, obilaznicu u Cazinu i za tzv. Bihaćki prsten, a već je urađena za putnu komunikaciju Bihać-Bosanska Krupa.

  Federalni ministar prostornog uređenja Salko Obhođaš izjavio je da je "njegovo" ministarstvo po skraćenom postupku pripremilo prijedlog odluke i izmjene dopune odluke o obuhvatu posebnog područja sliva rijeke Une, koju je potvrdio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

  «U Unsko-sanskom kantonu imaćemo i Nacionalni park Una, ali i hidro i termoelektranu, kazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo. Prema njegovim riječima, termoelektrana trebalo bi da bude locirana u Kamengradu, kod Sanskog Mosta, o čemu je i razgovarano danas tokom posjete delegacije Vlade FBiH ovoj općini, jer ima određenih problema, s obzirom da je rudnik uglja lociran u tom naselju privatiziran.

  xxx 

  U Sanskom Mostu delegaciju Vlade FBiH je primio načelnik općine Sanjin Halimović sa saradnicima i predstavnicima vodećih političkih partija u ovoj općini.

  Nakon razgovora, premijer Branković je izjavio da se razgovaralo o međusobnoj suradnji radi povećanja ulaganja na ove prostore u infrastrukturu, prije svega u saobraćajnu.

  - Treba omogućiti svim građanima Federacije BiH da imaju iste uvjete življenja, bilo da žive u Sarajevu ili Sanskom Mostu, istakao je Branković, dodajući da je Federalna vlada u tom cilju, kada je u pitanju USK, već poduzela određene korake i u rebalansu ovogodišnjeg budžeta osigurala oko 2,5 miliona KM.