Branković-Mantovanelli: Podrška projektima razvoja

  • 23.07.2007.
  • Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković danas je imao prvi susret sa novim šefom Ureda Svjetske banke u BiH Marcom Mantovanellijem. Razgovarano je o saradnji sa Vladom FBiH u narednom periodu i implementaciji značajnih projekata.

    Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković danas je imao prvi susret sa novim šefom Ureda Svjetske banke u BiH Marcom Mantovanellijem. Razgovarano je o saradnji sa Vladom FBiH u narednom periodu i implementaciji značajnih projekata.

    Federalni premijer istakao je značaj pomoći Svjetske banke u restrukturiranju pojedinih sektora i izrazio nadu da će se uspješna saradnja nastaviti u narednom periodu. U programu rada Vlade je započinjanje i realizacija velikih projekata koji će pokrenuti razvoj zemlje krupnijim koracima.

    - To su prije svega kapitalni projekti u oblastima energije i transporta koji mogu biti naša pokretačka mašina. Želimo da Svjetska banka pruži pomoć u njihovoj realizaciji- istakao je premijer Branković. Izrazio je i očekivanja da ova institucija podrži i projekat Vlade o partnerstvu javnog i privatnog sektora pošto naša zemlja nema sredstava da sama implementira velike projekte i nije u mogućnosti da se zbog toga dodatno zadužuje.

    Šef Ureda Svjetske banke Mantovanelli istakao je da do kraja godine treba uobličiti program pomoći ove institucije za naredni period. Istakao je i potrebu da se ubrza implementacija već odobrenih projekata, te obećao da će Svjetska banka i dalje biti partner u našem razvoju.