Agencija primijetila zloupotrebe pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci od 23.03.2020. godine i Priopćenje, broj: 04-02-1-518-1/20 od 23.03.2020. godine Agencije za javne na

  • 08.02.2022.