60. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Na osnovu člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR


I.


Imenuje se Upravni odbor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u slijedećem sastavu:

1. Miro Leventić, Zapadno - hercegovački kanton, predsjednik

2. Zvonko Landeka, Zapadno - hercegovački kanton, član,

3. Edin Obradović, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine, član,

4. Vedran Marčinko, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine, član,

5. Vesna Brkić, Hercegovačko - neretvanski kanton, član,

6. Senada Vujica, Hercegovačko - neretvanski kanton, član,

7. Fila Raguž, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, član,

8. Ružica Biloš, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, član,

9. Snježana Marić, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, član,

10. Nedžad Jusić, Srednjobosanski kanton, član.

II.


Predsjednik i članovi upravnog odbora iz tačke I. ovog rješenja imenuju se na period od četiri godine.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 591/2022
21. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.