60. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Temeljem članka 64. stavak (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR


I.


Imenuje se Upravno vijeće Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u slijedećem sastavu:

1. Miro Leventić, Zapadno - hercegovački kanton, predsjednik

2. Zvonko Landeka, Zapadno - hercegovački kanton, član,

3. Edin Obradović, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine, član,

4. Vedran Marčinko, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine, član,

5. Vesna Brkić, Hercegovačko - neretvanski kanton, član,

6. Senada Vujica, Hercegovačko - neretvanski kanton, član,

7. Fila Raguž, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, član,

8. Ružica Biloš, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, član,

9. Snježana Marić, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, član,

10. Nedžad Jusić, Srednjobosanski kanton, član.

II.


Predsjednik i članovi upravnog vijeća iz točke I. ovog rješenja imenuju se na razdoblje od četiri godine.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 591/2022
21. travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.