60. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar