БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Федерација Босне и Херцеговине

Влада Федерације Босне и Херцеговине

60. РЈЕШЕЊЕ о именовању Управног одбора Свеучилишне клиничке болнице Мостар

На основу члана 64. став (6) Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13) и члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог Федералног министарства здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 312. сједници, одржаној 21.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА СВЕУЧИЛИШНЕ КЛИНИЧКЕ БОЛНИЦЕ МОСТАР


I


Именује се Управни одбор Свеучилишне клиничке болнице Мостар у слиједећем саставу:

1. Миро Левентић, Западно - херцеговачки кантон, предсједник

2. Звонко Ландека, Западно - херцеговачки кантон, члан,

3. Един Обрадовић, представник Федерације Босне и Херцеговине, члан,

4. Ведран Марчинко, представник Федерације Босне и Херцеговине, члан,

5. Весна Бркић, Херцеговачко - неретвански кантон, члан,

6. Сенада Вујица, Херцеговачко - неретвански кантон, члан,

7. Фила Рагуж, Свеучилишна клиничка болница Мостар, члан,

8. Ружица Билош, Свеучилишна клиничка болница Мостар, члан,

9. Сњежана Марић, Свеучилишна кпиничка болница Мостар, члан,

10. Неџад Јусић, Средњобосански кантон, члан.

II


Предсједник и чланови управног одбора из тачке I овог рјешења именују се на период од четири године.

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 591/2022
21. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.