3792 osobe starije od 45 godina dobile posao

 • 05.10.2007.
 • Koordinacioni odbor Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP) Vlade Federacije BiH, na današnjoj sjednici je utvrdio tekst Sporazuma o implementaciji za 2008. godinu, kojim je utvrđeno da kantonalne službe zaposle 2000 nezaposlenih osoba starijih od 45 godina. Ukupna sredstva u iznosu od 5 miliona KM osigurana su iz kredita Svjetske banke i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

  Koordinacioni odbor Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP) Vlade Federacije BiH, na današnjoj sjednici je utvrdio tekst Sporazuma o implementaciji za 2008. godinu, kojim je utvrđeno da kantonalne službe zaposle 2000 nezaposlenih osoba starijih od 45 godina. Ukupna sredstva u iznosu od 5 miliona KM osigurana su iz kredita Svjetske banke i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

  U okviru razmatranja uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001-2000 u Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe preporučeno je kantonalnim vladama da osiguraju financijska sredstva za poboljšanje materijalo tehničkih i smještajnih uvjeta za rad kantonalnih službi.

  U realizaciji Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP-a), zaključno sa rujnom / septembrom 2007. godine zaposleno je 3792 starijih od 45 godina, a u toku je zapošljavanje oko 350 osoba. Do kraja godine planira se zapošljavanje još 550 osoba iz ove kategorije.

  Usvojen je i Okvirni program aktivnih mjera zapošljavanja u 2008. godini, kojim se mjere podrške – sufinansiranje dovode u realne okvire sa maksimalnim iznosom podrške do 3000 KM.

  Èlanovi Koordinacionog odbora Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP) Vlade F BiH danas su podržali inicijativu da se administriranje zdravstvene zaštite nezaposlenih iz sektora zapošljavanja premjesti u pripadajući sektor, kako bi se službe za zapošljavanje rasteretile i usmjerile na rad u osnovnoj funkciji posredovanja u zapošljavanju – saopćeno je iz kabineta federalnog ministra rada i socijalne politike.