105. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za iznalaženje rješenja smještaja posebnih odjela

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne Hercegovine na 329. sjednici, održanoj 01.09.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA IZNALAŽENJE RJEŠENJA SMJEŠTAJA POSEBNIH ODJELA

1. Formira se Interresorna radna grupa za iznalaženje rješenja smještaja posebnih odjela, u slijedećem sastavu:

1. Damir Šapina, Federalno ministarstvo pravde, predsjednik

2. Asim Pandžić, Federalno ministarstvo finansija, član

3. Davorin Korać, Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, član

4. Eldan Mujanović, Antikorupcioni tim Vlade Federacije BiH, član

5. Admir Suljagić, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, član

6. Hajro Pošković, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, zamjenik člana

7. Munib Halilović, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, član

8. Vesna Stanković - Ćosović, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, član

9. Dženad Grošo, Sudska policija Federacije BiH, član.

Administrativne i stručno-tehničke poslove za potrebe Interresorne radne grupe obavljat će Edin Leventa iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Zadatak Interresorne radne grupe iz tačke 1. ovog rješenja je da, u roku od 30 dana od dana prijema Izvještaja Interresorne radne grupe za izradu analize potreba za smještajnim prostorom posebnih odjela suda i tužilaštva, sačini prijedlog rješavanja smještaja Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući nabavku namještaja, opreme i drugih materijalno-tehničkih sredstava.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1279/2022
01. septembra 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.