105. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za iznalaženje rješenja smještaja posebnih odjela