Грант од 2.500.000 еура за изградњу регионалне санитарне депоније и рециклажног дворишта

  • 22.09.2022.
  • Грант од 2.500.000 еура за изградњу регионалне санитарне депоније и рециклажног дворишта

    Федерална влада прихватила је данас грант Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА) од 2.500.000 еура, а на основу уговора Босне и Херцеговине са ЕБРД-ом.

    Ова средства намијењена су за изградњу регионалне санитарне депоније и рециклажног дворишта. Имплементација пројекта подразумијева планирање и уређење земљишта, изградњу простора за транспорт и руковање, те претоварну станицу у Кладњу. Такођер односе се и на изградњу депоније, набавку опреме, те водоводне, механичке, дренажне и инсталације за снабдијевање електричном енергијом, као и на изградњу зграде, архитектонски пројект - дизајн, изградњу платоа за рециклажно двориште, структуру (покров) и релевантне електричне инсталације и опрему за плато рециклажног дворишта.

    За реализацију одлуке и извјештавање задужени су Федерално министарство финансија, те Град Живинице и опћине Бановићи и Кладањ, као крајњи корисници гранта.

    Доношењем ове одлуке ствара се основ за потписивање Супсидијарног уговора између БиХ и Федерације, то одговарајућих подуговора о гранту између Федерације и Града Живинице, Федерације и Опћине Кладањ, те Федерације и Опћине Бановићи, на основу којих ће Федерација средства гранта ставити на располагање Граду Живинице и Опћини Кладањ и Опћини Бановићи као крајњим корисницима зајма. Средства гранта ће се користити за финансирање Регионалног пројекта чврстог отпада у Живиницама. Основни циљ и сврха пројекта је да се помогне Јавном предузећу Еко-Сеп д.о.о. Живинице и Граду Живинице, Опћини Бановићи и Опћини Кладањ у изградњи регионалне санитарне депоније и рециклажног дворишта.