Grant od 2.500.000 eura za izgradnju regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta

  • 22.09.2022.
  • Grant od 2.500.000 eura za izgradnju regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta