Vlada FBiH sufinansira obnovu triju župnih crkava i sarajevskog jevrejskog groblja

 • 09.10.2007.
 • Sporazumi o sufinansiranju za obnovu i zaštitu triju župnih katoličkih crkava na području Federacije BiH, te sarajevskog Starog jevrejskog groblja potpisan je danas u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu.

  Sporazumi o sufinansiranju za obnovu i zaštitu triju župnih katoličkih crkava na području Federacije BiH, te sarajevskog Starog jevrejskog groblja potpisan je danas u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu.

  Vladin potpisnik ovih sporazuma, ministar prostornog uređenja Salko Obhođaš, kazao je da su u pitanju spomenici značajni za historijsku baštinu BiH, a za čiju obnovu vlasti dosad nisu izdvajale značajniji novac. Federalna vlada je to učinila danas na osnovu obaveza iz državnog Zakona o zaštiti nacionalnih spomenika te odluka odgovarajuće državne komisije. Ministar Obhođaš je pozvao kantonalne, općinske i vlasti na drugim nivoima da također učestvuju u zaštiti kulturnog blaga.

  Na osnovu današnjih sporazuma, novac bit će doznačen za obnovu župne crkve sv. Ivana Krstitelja u Tarčinu (50.000), Stare katoličke crkve u Varešu (40.000) koja je u graditeljskoj cjelini župne crkve sv. Mihovila i župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije - Stup (50.000 KM).

  Za sufinansiranje u obnovi i zaštiti od daljnjeg propadanja Starog jevrejskog groblja u Sarajevu bit će doznačeno 75.000 KM.

  Supotpisnici sporazuma s ministrom Salkom Obhođašem su župnici rimokatiličkih župnih ureda Sv. Ivana Krstitelja u Tarčinu Pero Tunjić, Sv. Mihovila u Varešu Ivica Vidak, Uznesenja Blažene Djevice Marije na Stupu Ivo Paradžik, te predsjednik Jevrejske opštine Sarajevo Boris Kožemjakin.

  Naglašavajući da Federalna vlada i resorno ministarstvo shvataju važnost zaštite nacionalnih spomenika u BiH, federalni ministar Obhođaš je najavio za iduću godinu dodatno izdvajanje za Jevrejsko groblje te planiranje novca za samostan Guča Gora kod Travnika.