Vlada FBiH sufinansira obnovu triju župnih crkava i sarajevskog jevrejskog groblja

  • 09.10.2007.
  • Sporazumi o sufinansiranju za obnovu i zaštitu triju župnih katoličkih crkava na području Federacije BiH, te sarajevskog Starog jevrejskog groblja potpisan je danas u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu.