Utvrđen koeficijent za obračun i isplatu naknada demobiliziranim braniocima

 • 08.12.2022.
 • Utvrđen koeficijent za obračun i isplatu naknada demobiliziranim braniocima

  Vlada Federacije BiH danas je donijela odluku kojom je utvrdila koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar – decembar 2022. godine.

  Visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za ovaj period utvrđuje se na osnovu koeficijenta i odredbi Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

  Kako je obrazloženo, predloženi koeficijent 1 (jedan), uz primjenu iznosa utvrđenog u članu 22. Zakona, treba obezbijediti mjesečne isplate sredstava demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2022. godine, u iznosima koji su u skladu sa odobrenim Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu. Obezbjeđenjem ovih sredstava uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Na ovaj način će se ispoštovati dosljedna primjena Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

  Za realizaciju ove odluke osigurana su sredstava u Budžetu FBiH za 2022. godinu.

  Inače, Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada u ovoj godini iznosi ukupno  50.000.000 KM.