U novembru počinje gradnja prve dionice sarajevske obilaznice

 • 14.09.2007.
 • U prisustvu dopredsjednika FBiH Mirsada Kebe, premijera FBiH dr. Nedžada Brankovića i zamjenika premijera Gavrila Grahovca i Vjekoslava Bevande, danas su u sjedištu Vlade FBiH potpisani Ugovor za izvođenje radova i Ugovor za nadzor gradnje prve dionice (LOT 1) "Sarajevske obilaznice" Jošanica - Butila u dužini 5,5 kilometara.

  U prisustvu dopredsjednika FBiH Mirsada Kebe, premijera FBiH dr. Nedžada Brankovića i zamjenika premijera Gavrila Grahovca i Vjekoslava Bevande, danas su u sjedištu Vlade FBiH potpisani Ugovor za izvođenje radova i Ugovor za nadzor gradnje prve dionice (LOT 1) "Sarajevske obilaznice" Jošanica - Butila u dužini 5,5 kilometara.

  Ugovor za izvođenju radova uime Javnog preduzeća Direkcije cesta FBiH je potpisao direktor Ljubo Pravdić, a uime ugovarača poslova, Slovenija cesta Ivan Zidar.

  Vrijednost ugovorenih radova je 56.722.163 eura, odnosno 110.938.909 KM, dok je početak izgradnje planiran za novembar, a završetak 2010. godine.

  Nail Šećkanović, federalni ministar prometa i komunikacija, je najavio da se u naredna dva do tri mjeseca može očekivati i završetak osam km duge dionice u pravcu Kaknja, dogovor o izgradnji još devet km autoputa i naplata cestarine na izgrađenom dijelu autoceste na koridoru 5-C.

  Šećkanović je također istaknuo da se za ostatak izgradnje zaobilaznice od Sarajeva do Mostara do sada prijavilo 14 kompanija i da je Vlada FBiH formirala komisiju koja treba da razmotri ponude za ovaj tender.

  Nadzor gradnje na prvoj dionici Sarajevske zaobilaznice vršit će kompanije DDC iz Ljubljane, Divel iz Sarajeva i Zavod za saobraćaj Sarajevo, a vrijednost ugovorenih radova za nadzor je 1.918.449 eura, odnosno 3.752.161 KM.