Sutra u Mostaru promocija Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa I: Fonetika

  • 18.05.2022.
  • Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti obavještava da će sutra (četvrtak, 19. maja/svibnja 2022. godine), s početkom u 19:00 sati, u Mostaru (u prostorijama Centra za kulturu Mostar, ul. Rade Bitange br. 13), biti promoviran fonetski tom Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa, autora Senahida Halilovića, Mehmeda Kardaša, Amele Ljevo-Ovčina i Emire Mešanović-Meša.

    Izdavači ove reprezentativne i fundamentalne lingvističke publikacije su Slavistički komitet (Sarajevo), Institut za jezik (UNSA) i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti.

    U Bosanskohercegovačkom lingvističkom atlasu I: Fonetika obrađuje se građa prikupljena od 1975. do 1986. i od 2016. do 2017. godine o 230 mjesnih govora širom BiH, a u radu na terenu sudjelovalo je 37 ispitivača.

    O Atlasu će, uz autore, govoriti i prof.dr. Dijana Hadžizukić i mr. Enisa Bajraktarević. 

    Pozivamo Vas da medijski pratite ovaj događaj!