Projekt zbrinjavanja biorizičnog otpada

  • 06.12.2007.
  • Danas je u Sarajevu federalni ministar okoliša i turizma dr. Nevenko Herceg, sa savjetnikom za okoliš Tomislavom Lukićem, primio delegaciju Europske komisije za pitanje biorizičnog otpada, koje su sačinjavali Karin Witon, ekspert za medicinski otpad, Lucian Georgescu, ekspert za animalni otpad, i Otolini Jacue, stručnjak za financiranje.

    Danas je u Sarajevu federalni ministar okoliša i turizma dr. Nevenko Herceg, sa savjetnikom za okoliš Tomislavom Lukićem, primio delegaciju Europske komisije za pitanje biorizičnog otpada, koje su sačinjavali Karin Witon, ekspert za medicinski otpad, Lucian Georgescu, ekspert za animalni otpad, i Otolini Jacue, stručnjak za financiranje.

    Na sastanku je predstavljen je projekt zbrinjavanja medicinskog i animalnog otpada kojim Europska komisija želi riješiti ovo pitanje važno za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Projektom se predviđa analiza produkcije medicinskog otpada i postavljanje dvanaest uređaja za njegovu preradu u centrima koji produciraju veće količine ovih opasnih materijala. Stvoreni sustav bi trajno riješio pitanje obrade i zbrinjavanja medicinskog otpada, te svrstao BiH u red zemalja koje imaju riješen sustav prikupljanja i obrade medicinskog otpada. Predstavljen je i projekt zbrinjavanja animalnog otpada, koji je tek u razvojnoj fazi, a u koji se planiraju uložiti veća sredstva.

    Federalno ministarstvo okoliša i turizma provodi, u sklopu rješavanja zbrinjavanja animalnog i medicinskog otpada, niz aktivnosti koje su objedinjene u Strategiju zaštite okoliša i čija je izrada u završnoj fazi. Strategijom je iz raspoloživih podataka ocijenjeno stanje nastanka i trenutni načini zbrinjavanja ovih otpada koji ne zadovoljavaju kriterije, a u prioritetu su rješavanja. Dogovoren je zajednički nastup oko pripreme edukacijskog materijala, provedbe trening radionica i izrade legislative koja precizira ponašanje gospodarskih i fizičkih osoba spram postupanja sa medicinskim i animalnim otpadom.

    Najveći problem zbrinjavanja animalnog otpada trenutno je u Hercegovini gdje je je koncentrirana mesno-prerađivačka industrija. Zbog poroznog kraškog područja nepravilnim su odlaganjem animalnog otpada ugrožene podzemne vode cijele Hercegovine.