Projekt zbrinjavanja biorizičnog otpada

  • 06.12.2007.
  • Danas je u Sarajevu federalni ministar okoliša i turizma dr. Nevenko Herceg, sa savjetnikom za okoliš Tomislavom Lukićem, primio delegaciju Europske komisije za pitanje biorizičnog otpada, koje su sačinjavali Karin Witon, ekspert za medicinski otpad, Lucian Georgescu, ekspert za animalni otpad, i Otolini Jacue, stručnjak za financiranje.