Premijer Novalić: Federacija je lokomotiva koja vuče BiH

 • 25.01.2023.
 • Premijer Novalić: Federacija je lokomotiva koja vuče BiH

  Premijer Federacije BiH Fadil Novalić u intervjuu za Federalnu televiziju govorio je o Prijedlogu ovogodišnjeg federalnog budžeta, koji je Vlada FBiH 29. decembra 2022. godine po hitnom postupku proslijedila u parlamentarnu proceduru.

  - Ovo je najveći budžet što je odraz ekonomskog rasta Federacije. On iznosi više od 6,7 milijardi KM, te je veći za milijardu i 128 miliona ili 20,1 posto od prošlogodišnjeg - podsjetio je Novalić

  Pojašnjavajući strukturu prihoda Federacije, federalni premijer podsjetio je da se indirektni porezi, između ostalog, reflektiraju kroz potrošnju, te da su se oni zbog povećanja cijena usljed globalne inflacije, povećali za 14 posto. Od toga, kako je kazao, na teritoriji Federacije se raspodjeljuje oko 60 posto, od čega u federalni budžet ide 36 posto, a ostalo u kantonalne i budžete nižih nivoa vlasti.

  - Indirektni porezi su se povećali za 500 miliona maraka prošle godine, a 36 posto od toga je nešto ispod 200 miliona. Ako vam kažem da 150 miliona maraka nije bilo dovoljno ni za pola povećanja penzija koje smo imali u prošloj godini, onda svi znaju gdje smo. Ipak, mi smo svoj rast budžeta i prošle i ove godine temeljili na ekonomskom rastu – rekao je Novalić.

  Istakao je da je Federacija preuzela zakonske obaveze kako bi rješavala zajedničke probleme, odnosno one u kojima se kantoni nisu snalazili.

  - Neobično bi bilo da kantoni različito riješe penzioni fond. Zbog toga smo mi na nivou Federacije preuzeli i uredili povećanje penzija, boračkih naknada, uveli dječiji dodatak koji sad isplaćujemo iz federalnog budžeta, zatim finansiramo postupke vještačke oplodnje, itd. Tako više od 90 posto obaveza koje su bile zajedničke, sada finansira Vlada FBiH i definisala ih je zakonom. Nadalje, Federacija iz godine u godinu povećava izdvajanja za kapitalna, investiciona ulaganja. Do prije pet godina, nikada se gradnja cesta nije finansirala iz Budžeta Federacije, nego je to bilo iz odvojenih fiskalnih prihoda Autocesta i Cesta. Znači, razvojne projekte smo podigli koliko je to moguće. I budžet za poljoprivredu koji je sada dva i po puta veći nego prije dvije godine, čini razvojnu komponentu - naveo je federalni premijer.

   O isplati dječijeg dodatka podsjetio je da je Zakon o materijalnim pravima porodica sa djecom u FBiH usvojen prošle godine, ali da je došlo do određenih kašnjenja zbog evidentiranja svih neophodnih podatke za oko 90.000 djece. Najavio je da će stoga isplata dječijeg dodatka biti retroaktivna za period kašnjenja.

  - Nadamo se čim prije da će isplate početi, a u predloženom Budžetu FBiH za ovu godinu smo namijenili 106 miliona KM za tu svrhu. Nažalost, spiskovi se sakupljaju od općina, u nekim dijelovima učestvuju i kantoni, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nije kapacitirano dovoljno, te zbog toga imamo kašnjenje koje nas sve skupa iritira. Novca ima. Mi ga ne stavljamo u budžet da bi on ostao slobodan ili da bi ga uvrstili u nekakav sljedeći budžet ili ga iskazali kao suficit, nego ga stavljamo na raspolaganje građanima da riješimo određene socijalne potrebe. Kada se premoste sve administrativne prepreke, isplata dječijeg dodatka bit će retroaktivna – rekao je Novalić.

  Premijer FBiH istakao je i da su izmjenama četiri zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite, i boračke kategorije dovedene u sitauciju da im se u skladu sa primjenom „švicarske formule“ povećavaju naknade, kao što je slučaj i sa penzionerima.

  - Sada i boračke naknade, kao i penzije, zavise od rasta BDP-a i indeksa cijena. Svjedoci smo da su ti parametri prošle godine rasli. Stoga se ove godine mogu očekivati prilična povećanja. To će se sve servisirati iz federalnog budžeta u kojem je ove godine za penzioni fond rezervisano 400 miliona više nego prošle godine - pojasnio je Novalić.

  Govoreći o dogovoru sa penzionerima o akontativnom povećanju penzija, federalni premijer je istakao da je to bila dobra ideja.

  - Zakonom je određeno da se visina penzija reguliše svakog 15. aprila u godini, kada se donosi odluka o usklađivanju, a koja se primjenjuje od 1. januara, retroaktivno. Penzioneri su došli na ideju da se, usljed ove nesvakidašnje inflatorne krize i pritiska cijena na naš ukupni životni standard, primijeni akontativna isplata. Mi smo pristali, ali da bi primjena počela već od isplate penzija za januar ove godine, to mora izglasati Parlament FBiH. To je u socijalnom smislu dobra ideja - izjavio je Novalić.

  Na pitanje kada će doći do rasterećenja oporezivanja plaća, premijer je podsjetio da se u februaru navršava tačno pet godina kako je Vlada FBiH predložila Parlamentu dva fiskalna zakona, o porezu na dohodak i o doprinosima.

  - Međutim, u proteklom sazivu Parlamenta, ili nije bilo većine, ili nije bilo volje za donošenje tako osjetljivih zakona. Nisu ni stavljeni na dnevni red, nažalost. Budući da je prošlo pet godina, naša ekonomija sad prilično bolje stoji nego 2018. godine. Prilike su se poboljšale, budžetska sredsva povećala, unatoč krizama koje su nas pohodile, i mi smo izračunali da više ravnoteža nije tamo gdje je bila 2018. godine. Zato smo novim amandmanima predložili da stope doprinosa spustimo još, sa ranije predloženih 32,5 posto na 31,5 posto, odnosno za ukupno deset procentnih poena u odnosu na sadašnjih 41,5 posto. Kada je u pitanju porez na dohodak, došli smo u situaciju da kažemo da je moguće da sve do 1.000 KM bude neoporezivo. Ovaj nam je zakon potreban da bismo „očistili“ sistem i onda će nam sljedeće godine biti savršeno jasno da li stopa doprinosa može ići i sa 31,5 na 30 posto, a kako bismo dodatno rasteretili privredu i omogućili poslodavcima da povećavaju plate radnicima. To je definitivno smjer u kojem treba ići - poručio je premijer FBiH.

  Pojasnio je i da su napravljene procedure za izračun minimalne plate u skladu sa rastom BDP-a i prosječne plate, te podsjetio da bi minimalna plata zasigurno rasla ukoliko bi Parlament FBiH usvojio ova dva fiskalna zakona koji smanjuju obaveze poslodavaca.

  - Federacija promišlja ekonomiju dobro i ona je lokomotiva koja vuče BiH - konstatirao je premijer Novalić.

   Kao najvažnije kapitalne projekte izdvojio je izgradnju brzih cesta i autocesta.

  - Glavnina kapitalnih projekata koje Vlada FBiH ima, realizuje se putem Autocesta i Cesta Federacije, te se sredstvima iz federalnog budžeta ti projekti sve više finansiraju - kazao je premijer.