Premijer Branković razgovarao s Edhemom Biberom

  • 10.08.2007.
  • Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković primio je danas predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH Edhema Bibera, koji ga je upoznao s obnovljenim zahtjevom za usuglašavanje najniže plaće.

    Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković primio je danas predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH Edhema Bibera, koji ga je upoznao s obnovljenim zahtjevom za usuglašavanje najniže plaće.

    Osnov za to je, kako stoji u obrazloženju zahtjeva, odredba iz Općeg kolektivnog ugovora za teritorij BiH, prema kojoj se plaće usuglašavaju s povećanjem troškova života, rasta cijena i ekonomskog napretka. Kako je kazao Biber, od 15.9.2005. godine, od kada je Opći kolektivni ugovor na snazi, najniža bruto satnica nije usuglašavana, iako pokazatelji Federalnog zavoda za statistiku idu tome u prilog.

    Premijer Branković kazao je kako će Federalna vlada razmotriti ove zahtjeve, te da će o ovome svoje stajalište dati i Ekonomsko-socijalno vijeće.

    Danas je, također, razgovarano i o položaju i zahtjevima zaposlenih u tri velike kompanije - zeničkom “Mittal Steelu”, velikokladuškom “Agrokomercu” i zavidovićkoj “Krivaji”.