Potpisivanje Ugovora za izvođenje radova i nadzor gradnje “Sarajevske obilaznice” LOT 1-dionica Jošanica-Butila

 • 13.09.2007.
 • Obavještavamo vas da će sutra (petak, 14.9.2007.), u sjedištu Vlade FBiH, biti potpisana dva ugovora: Ugovor za izvođenje radova i Ugovor za nadzor gradnje “Sarajevske obilaznice”-LOT 1-dionica Jošanica-Butila u dužini 5,5 km, početak u 9,30 sati (Alipašina 41).

  Ugovor za izvođenje radova će potpisati, u ime Javnog preduzeća Direkcija cesta FBiH d.o.o. direktor Ljubo Pravdić, a u ime ugovarača SCT Ljubljana Ivan Zidar.

  Vrijednost ugovorenih radova za izvođenje je 56.722.163,68 eura (protuvrijednost u KM je 110.938.909,40).
   
  Ugovor za nadzor gradnje će potpisati, u ime Javnog preduzeća Direkcija cesta FBiH d.o.o. direktor Ljubo Pravdić, a u ime ugovarača, kojeg predstavlja Joint Venture tri kompanije, Metod di Batista (DDC Slovenija), Elmedin Voloder (Divel d.o.o. Sarajevo) i Ibro Ibrahimpašić (Zavod za saobraćaj Sarajevo).

  Vrijednost ugovorenih radova za nadzor je 1.918.449,96 eura (protuvrijednost u KM je 3.752.161,99).

  *Skrećemo pažnju da je, nakon potpisivanja ugovora, planirana izjava za štampu, radio i TV.
   
  Molimo da medijski pratite ovaj događaj.